Raporty EBI Okresowe

2022

Data 2022-08-16
Numer 08/2022
Nazwa Raport okresowy 8/2022 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiety Sportowe S.A. za II kwartał 2022 r.
Pliki EBI RO_ 8_2022 Raport Kwartalny IIQ22 Tamex O.S.S.A. Raport II kwartał 2022- publikacja
Data 2022-05-16
Numer 04/2022
Nazwa Raport okresowy 4/2022 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2022 r.
Pliki EBI RO _4_2022_Raport kwartalny za I kwartał 2022 TOS SA Tamex O.S.S.A. Raport I kwartał 2022
Data 2022-03-21
Numer 03/2022
Nazwa Raport okresowy 3/2022 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2021 rok
Pliki RB_EBI 3_2022 Raport Roczny skonsolidowany za 2021 Tamex- skonsolidowane sprawozdanie za rok 2021_podpisane Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2021 podpisane TAMEX_sprawozdanie z badania SSF za 2021-sig
Data 2022-03-21
Numer 02/2022
Nazwa Raport okresowy 02/2022 Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2021 rok
Pliki RB_EBI 2_2022 Raport Roczny jednostkowy za 2021 Tamex- jednostkowe spraw. za rok 2021 podpisane Sprawozdanie Zarządu Tamex 31.12.2021 podpisane TAMEX_sprawozdanie z badania za 2021-sig

2021

Data 2021-11-15
Numer 08/2021
Nazwa Raport bieżący 8/2021 : Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2021 roku
Pliki RB_8_2021_Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku TOS S.A_ Tamex O.S.S.A. Raport III kwartał 2021
Data 2021-08-16
Numer 07/2021
Nazwa Raport bieżący 7/2021 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2021 roku
Pliki RB_7_2021_Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku TOS S.A_ Tamex O.S.S.A. Raport II kwartał 2021
Data 2021-05-17
Numer 06/2021
Nazwa Raport bieżący 6/2021 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2021 roku
Pliki EBI RO _6_2021_Raport kwartalny za I kwartał 2021 TOS S Tamex O.S.S.A. Raport I kwartał 2021
Data 2021-03-22
Numer 03/2021
Nazwa Raport okresowy 03/2021 Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2020 rok
Pliki EBI RO_3_2021_Jednostkowy raport roczny za 2020 rok Tamex- jednostkowe spraw. za rok 2020 podpisane Sprawozdanie Zarządu Tamex 31.12.2020-podpisane TAMEX_sprawozdanie z badania za 2020_podpis
Data 2021-03-22
Numer 02/2021
Nazwa Raport okresowy 2/2021 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2020 rok
Pliki EBI RO_2_2021_Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok Tamex- skonsolidowane sprawozdanie za rok 2020 podpisany Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2020 podpisane TAMEX_sprawozdanie z badania SSF za 2020_podpis

2020

Data 2020-11-16
Numer 09/2020
Nazwa Raport okresowy 09/2020 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku
Pliki EBI RO 9 2020 Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku TOS S.A Tamex O.S.S.A. Raport III kwartał 2020
Data 2020-08-13
Numer 08/2020
Nazwa Raport okresowy 08/2020 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku
Pliki EBI RO 8 2020 Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku TOS S.A Tamex O.S.S.A. Raport II kwartał 2020
Data 2020-06-15
Numer 07/2020
Nazwa Raport okresowy 07/2020 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2020 roku
Pliki EBI RO 7 2020 Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku TOS S.A. Tamex O.S.S.A. Raport I kwartał 2020

2019

Data 2019-11-14
Numer 11/2019
Nazwa Raport okresowy 11/2019 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2019 roku
Pliki EBI RO 11 - 2019 Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku TOS S.A_ Tamex O.S.S.A. Raport III kwartał 2019
Data 2019-08-14
Numer 10/2019
Nazwa Raport okresowy 10/2019 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2019 roku
Pliki EBI RO 10 - 2019 Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku TOS S.A_ Tamex O.S.S.A. Raport II kwartał 2019
Data 2019-05-13
Numer 09/2019
Nazwa Raport okresowy 09/2019 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2019 roku
Pliki EBI RO 9 -2019 Raport okresowy za I kwartał 2019 roku Tamex O.S.S.A. Raport I kwartał 2019
Data 2019-03-21
Numer 2/2019
Nazwa Raport okresowy 02/2019 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok
Pliki EBI RO 2 -2019 Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok TAMEX sprawozdanie BR z badania SSF 2018 (ver 20.03.2019) Sprawozdanie Zarzadu Skonsolidowane 31.12.2018-podpisSHA2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018-podpisSHA2

2018

Data 2018-11-14
Numer 10/2018
Nazwa Raport okresowy 10/2018 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2018 roku
Pliki EBI RO 10 -2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Tamex O.S.S.A. Raport III kwartał 2018 14.11.2018
Data 2018-08-14
Numer 8/2018
Nazwa Raport okresowy 8/2018 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2018 roku
Pliki EBI RO 8 -2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku Tamex O.S.S.A. Raport II kwartał 2018_14.08.2018
Data 2018-05-25
Numer 5/2018
Nazwa Raport roczny 5/2018 Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2017 rok
Pliki Tamex- jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok Tamex-Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok Sprawozdanie Biegłego- spr. finansowe Tamex za rok 2017..
Data 2018-05-25
Numer 4/2018
Nazwa Raport roczny 4/2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2017 rok
Pliki Grupa Tamex- skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok Grupa Tamex-Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok Sprawozdanie Biegłego- spr. finansowe Grupa Tamex za rok 2017..
Data 2018-05-15
Numer 3/2018
Nazwa Raport okresowy 3/2018 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2018 roku
Pliki Tamex O.S.S.A. Raport I kwartał 2018_15.05.2018
Data 2018-02-14
Numer 2/2018
Nazwa Raport okresowy 2/2018 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku
Pliki EBI RO 2/2018- Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku Tamex O.S.S.A.- Raport za IV kwartał 2017 r.

2017

Data 2017-11-14
Numer 12/2017
Nazwa Raport okresowy 12/2017 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2017 roku- korekta
Pliki EBI RO 12/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2017 roku -korekta Tamex O.S.S.A. Raport III kwartał 2017
Data 2017-11-14
Numer 11/2017
Nazwa Raport okresowy 11/2017 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2017 roku
Pliki EBI RO 11/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2017 roku
Data 2017-08-11
Numer 10/2017
Nazwa Raport okresowy nr 10/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku
Pliki EBI RO 10/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku Tamex O.S.S.A. raport za II kw. 2017 r.
Data 2017-05-15
Numer 5/2017
Nazwa Raport okresowy nr 5/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku
Pliki EBI RO 5/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku Raport za I kwartał 2017 r.
Data 2017-02-14
Numer 4/2017
Nazwa Raport okresowy nr 4/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku
Pliki EBI RO 4/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku Raport za IV kwartał 2016 r.

2016

Data 2016-11-14
Numer 37/2016
Nazwa Raport okresowy 37/2016 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2016 roku
Pliki EBI RO 37- 2016 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2016 roku Raport za III kwartał 2016 r.
Data 2016-08-16
Numer 32/2016
Nazwa Raport okresowy 32/2016 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2016 roku
Pliki Raport II kwartał 2016 r. EBI RO 32/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku
Data 2016-05-16
Numer 20/2016
Nazwa Raport okresowy 20/2016 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.
Pliki EBI RO 20-2016 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany I kwartał 2016r
Data 2016-02-15
Numer 4/2016
Nazwa Raport okresowy 4/2016 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku.
Pliki Raport IV kwartał 2015 EBI RO 4-2016 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015

2015

Data 2015-11-16
Numer 43/2015
Nazwa Raport okresowy 43/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015 roku.
Pliki Raport III kwartał 2015r EBI RO 43-2015 raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015r
Data 2015-08-13
Numer 31/2015
Nazwa Raport okresowy 31/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015 roku.
Pliki Raport II kwartał 2015 EBI RO 31-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015
Data 2015-05-15
Numer 20/2015
Nazwa Raport okresowy 20/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2015 roku
Pliki EBI RO 20-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany Raport I kwartal 2015r
Data 2015-02-16
Numer 7/2015
Nazwa Raport okresowy 7/2015 – Korekta do raportu okresowego nr 6/2015 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku.
Pliki Raport IV kwartał 2014 (1) EBI RO 7-2015 Korekta do raportu okresowego nr 6-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014
Data 2015-02-16
Numer 6/2015
Nazwa Raport okresowy 6/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku.
Pliki Raport okresowy 6-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014

2014

Data 2014-11-14
Numer 35/2014
Nazwa Raport okresowy 35/2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014r
Pliki Raport III kwartał 2014r EBI RO 35-2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014r
Data 2014-08-14
Numer 26/2014
Nazwa Raport bieżący 26/2014 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014
Pliki EBI RO 26-2014 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014 Raport II kwartał 2014
Data 2014-05-15
Numer 15/2014
Nazwa Raport bieżący 15/2014 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
Pliki EBI - RO 15-2014 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2014 Załącznik - Raport I kwartał 2014
Data 2014-02-14
Numer 6/2014
Nazwa Raport okresowy 6/2014 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku.
Pliki Raport IV kwartał 2013 EBI RO 6-2014 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2013

2013

Data 2013-11-14
Numer 42/2013
Nazwa Raport bieżący nr 42/2013 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
Pliki Załącznik - Raport III kwartał 2013 EBI RO 42-2013 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2013.pdf
Data 2013-08-14
Numer 34/2013
Nazwa Raport okresowy nr 34/2013 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2013 roku.
Pliki Raport II kwartał 2013 EBI RO 34-2013 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2013r
Data 2013-05-15
Numer 14/2013
Nazwa Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013 r
Pliki EBI O RB 14 2013 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartal 2013 Raport I kwartal 2013
Data 2013-02-14
Numer 4/2013
Nazwa Raport okresowy 4/2013 -Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku.
Pliki Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2012r EBI-O RB 4-2013

2012

Data 2012-11-15
Numer 24/2012
Nazwa Raport okresowy 24/2012 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012 r
Pliki Raport III kwartal 2012 EBI O RB 24/2012
Data 2012-11-15
Numer 23/2012
Nazwa Raport bieżący 23/2012 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r
Pliki Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012 r EBI O RB 23/2012
Data 2012-08-29
Numer 16/2012
Nazwa Raport okresowy 16/2012 - Korekta raporu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2012 r.
Pliki Korekta raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2012 r. EBI O RB 16/2012
Data 2012-08-14
Numer 13/2012
Nazwa EBI O RB 13/2012
Pliki EBI-O-RB-13-2012 Raport-II-kwartal-2012
Data 2012-05-15
Numer 05/2012
Nazwa Raport okresowy 5-2012 (Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2012r
Pliki EBI O RB 5/2012r. Raport I kwartal 2012r.
Data 2012-02-14
Numer 3/2012
Nazwa Raport okresowy nr 3/2012 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2011r.
Pliki EBI O RB 3/2012r. Raport IV kwartal 2011r.

2011

Data 2011-11-14
Numer 50/2011
Nazwa Raport bieżący nr 50/2011 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2011r.
Pliki EBI O RB 50/2011r. Raport III kwartal 2011r.
Data 2011-09-20
Numer 38/2011
Nazwa Raport bieżący nr 29/2011 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011
Pliki EBI O RB 38/2011r. Zalacznik EBI O RB 38/2011r.
Data 2011-08-16
Numer 29/2011
Nazwa Raport bieżący nr 29/2011 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011
Pliki EBI O RB 29/2011 (Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011r)
Data 2011-05-16
Numer 9/2011
Nazwa Raport kwartalny nr 9/2011 (Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011)
Pliki EBI O RB 09 2011 (Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011r) Raport I kwartal 2011r.