Kalendarium

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2022 r.,

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku nie będzie publikowany przez Emitenta, stosownie do regulacji określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, z uwagi na wcześniejszy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.

Pozostałe raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2022 r.,

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2022 r.,

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2022 r.

Nazwa Informacja dotycząca okresów zamkniętych
Pliki Okresy zamknięte 2022 TAMEX