Kalendarium

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostaną opublikowane w dniu 20 marca 2020 roku.

W związku z powyższym, stosownie do zapisów §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i  skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

Pozostałe raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14.05.2020 roku,
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 13.08.2020 roku,
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 16.11.2020 roku.

Nazwa Informacja dotycząca okresów zamkniętych
Pliki Okresy zamknięte TAMEX-2020