Zwyczajne Walne Zgromadzenie  14.06.2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  12.05.2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  27.04.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  25.04.2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.01.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2016 r.

Nazwyczajne Walne Zgromadzenie 16.06.2015r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21.05.2015

Walne Zgromadzenie 25.06.2014

Walne Zgromadzenie 14.08.2013

Walne Zgromadzenie 26.06.2013

Walne Zgromadzenie 29.06.2012

Walne Zgromadzenie 02.09.2011

Walne Zgromadzenie 08.07.2011