Raporty EBI Bieżące

2022

Data 2022-06-14
Numer 07/2022
Nazwa Raport bieżący 07/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_7_2022_Treść uchwał ZWZ TAMEX Obiekty Sportowe S.A_ Uchwały podjęte na ZWZ-14.06.2022
Data 2022-06-13
Numer 06/2022
Nazwa Raport bieżący 6/2022 Zmiana adresu siedziby Spółki
Pliki RB EBI_6_2022_Zmiana adresu - EBI
Data 2022-01-26
Numer 01/2022
Nazwa Raport bieżący 1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
Pliki EBI RB_1_2022_Terminy przekazywania raportów okresowych 2022

2021

Data 2021-05-12
Numer 05/2021
Nazwa Raport bieżący 5/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_5_2021_Treść uchwał ZWZ TAMEX Obiekty Sportowe S.A_ Uchwały ZWZ 12_05_21 Tamex OS SA
Data 2021-04-15
Numer 04/2021
Nazwa Raport bieżący 4/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki EBI RB 4 - 2021 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - EBI TOSSA Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia- na 12 05 21 TOSSA projekty uchwał walnego zgromadzenia na 12.05.2021
Data 2021-01-26
Numer 01/2021
Nazwa Raport bieżący 1/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Pliki EBI RB 1 - 2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych TOS S.A_

2020

Data 2020-11-26
Numer 10/2020
Nazwa Raport bieżący 10/2020 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Pliki EBI RB 10 2020 - Zawarcie umowy z biegłym
Data 2020-04-27
Numer 06/2020
Nazwa Raport bieżący 06/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 6 -2020 Uchwały podjęte na ZWZ - EBI uchwały ZWZ TAMEX OS SA 27 IV 2020
Data 2020-04-24
Numer 05/2020
Nazwa Raport bieżący 05/2020 Zmiana terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Pliki EBI RB 5 - 2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
Data 2020-03-30
Numer 04/2020
Nazwa Raport bieżący 04/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki EBI RB 4 - 2020 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - EBI TOSSA Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia TOSSA projekty uchwał walnego zgromadzenia
Data 2020-01-31
Numer 01/2020
Nazwa Raport bieżący 01/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Pliki EBI RB 1-2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych TOS S.A_

2019

Data 2019-04-25
Numer 07/2019
Nazwa Raport bieżący 7/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 7 - 2019 Uchwały podjęte na ZWZ ZWZ - Uchwały 25.04.2019
Data 2019-04-24
Numer 06/2019
Nazwa Raport bieżący 6/2019 Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
Pliki EBI RB 6 - 2019 Powołanie Członków Zarządu Życiorysy zawodowe Członków Zarządu_E.Sobecka Życiorysy zawodowe Członków Zarządu_R.Burzycki
Data 2019-04-17
Numer 05/2019
Nazwa Raport bieżący 5/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -KOREKTA
Pliki EBI RB 5-2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_KOREKTA Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.04.2019 Projekty uchwal na ZWZ 25.04.2019
Data 2019-03-29
Numer 4/2019
Nazwa Raport bieżący 4/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki EBI RB 4-2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.04.2019 Projekty uchwal na ZWZ 25.04.2019
Data 2019-01-30
Numer 01/2019
Nazwa Raport bieżący 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Pliki EBI RB 1-2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych TOS S.A_

2018

Data 2018-11-06
Numer 9/2018
Nazwa Raport bieżący 9/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Pliki EBI RB 9 - 2018 Zawarcie umowy z biegłym..
Data 2018-06-22
Numer 7/2018
Nazwa Raport bieżący 7/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 7-2018 Uchwały podjęte na ZWZ uchwały ZWZ TAMEX OS SA 22 VI 2018
Data 2018-05-25
Numer 6/2018
Nazwa Raport bieżący 6/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki EBI RB 6 - 2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 06 18 Projekty uchwał na ZWZ 22 06 18
Data 2018-01-29
Numer 1/2018
Nazwa Raport bieżący nr 1/2018- Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
Pliki EBI RB 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2017

Data 2017-06-29
Numer 9/2017
Nazwa Raport bieżący nr 9/2017 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 9/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ZWZ 29-06-2017 Uchwały i wyniki głosowań
Data 2017-06-01
Numer 8/2017
Nazwa Raport bieżący nr 8/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki Projekty uchwał na ZWZ EBI RB 8-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data 2017-01-27
Numer 3/2017
Nazwa Raport bieżący nr 3/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Pliki EBI RB 3/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Data 2017-01-10
Numer 2/2017
Nazwa Raport bieżący nr 2/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Pliki EBI RB 2/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Życiorys - P. Gałązka Życiorys - R. Sobecki
Data 2017-01-10
Numer 1/2017
Nazwa Raport bieżący nr 1/2017 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki Uchwały podjęte na NWZ 10.01.2017 EBI RB 1/2017 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

2016

Data 2016-12-15
Numer 39/2016
Nazwa Raport bieżący nr 39/2016 - korekta raportu nr 38/2016
Pliki Projekty uchwał EBI RB 39/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- korekta Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data 2016-12-15
Numer 38/2016
Nazwa Raport bieżący nr 38/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki Projekty uchwał EBI RB 38/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data 2016-11-04
Numer 36/2016
Nazwa Raport bieżący nr 36/2016 Korekta raportu bieżącego nr 35/2016
Pliki EBI RB 36/2016 Korekta raportu bieżącego nr 35/2016
Data 2016-11-03
Numer 35/2016
Nazwa Raport bieżący nr 35/2016 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Pliki EBI RB 35/2016 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Data 2016-10-11
Numer 34/2016
Nazwa Raport bieżący nr 34/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Pliki EBI RB nr 33/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej- R. Syska
Data 2016-10-11
Numer 33/2016
Nazwa Raport bieżący nr 33/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Pliki EBI RB nr 33/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej- Ł. Hejak
Data 2016-07-08
Numer 31/2016
Nazwa Raport bieżący nr 31/2016 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu.
Pliki EBI RB 31-2016 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2016-07-01
Numer 30/2016
Nazwa Raport bieżący nr 30/2016 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Pliki EBI RB 30-2016 Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą
Data 2016-06-30
Numer 29/2016
Nazwa Raport bieżący nr 29/2016 – Zawarcie Aneksu zmniejszającego oraz umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu.
Pliki EBI RB 29-2016 Zawarcie aneksu oraz umowy na roboty dodatkowe do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2016-06-29
Numer 28/2016
Nazwa Raport bieżący nr 28/2016 - Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 28-2016 Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2016-06-29
Numer 27/2016
Nazwa Raport bieżący nr 27/2016 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pliki EBI RB 27-2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Życiorys Członka Rady Nadzorczej
Data 2016-06-29
Numer 26/2016
Nazwa Raport bieżący nr 26/2016 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 26-2016 Uchwały podjęte na ZWZ 29.06.2016.r ZWZ 29.06.2016 - Uchwały i wyniki głosowań
Data 2016-06-02
Numer 25/2016
Nazwa Raport Bieżący nr 25/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.-Korekta
Pliki Projekty uchwał - skorygowane EBI RB 25-2016 Zweeołanie ZWZ Tamex Obiekty Sportowe - korekta Zwołanie ZWZ - skorygowane
Data 2016-06-02
Numer 24/2016
Nazwa Raport Bieżący nr 24/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki Projekty uchwał EBI RB 24-2016 Zwołanie ZWZ Tamex Obiekty Sportowe Zwołanie ZWZ
Data 2016-05-25
Numer 22/2016
Nazwa Raport bieżący nr 22/2016- Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 22-2016 Zawarcie istotnej umowy
Data 2016-05-19
Numer 21/2016
Nazwa Raport bieżący nr 21/2016- Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 21-2016 Zawarcie istotnej umowy
Data 2016-05-12
Numer 19/2016
Nazwa Raport bieżący nr 19/2016 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 19-2016 Wybór oferty Tamex
Data 2016-05-09
Numer 18/2016
Nazwa Raport bieżący nr 18/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Pliki EBI RB 18-2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Data 2016-05-04
Numer 17/2016
Nazwa Raport bieżący nr 17/2016 - Zawarcie istotnej umowy przez Konsorcjum firm
Pliki EBI RB 17-2016 Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum firm
Data 2016-04-29
Numer 16/2016
Nazwa Raport bieżący nr 16/2016 - Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Pliki EBI RB 16-2016 Wypowiedzenie umowy z autoryzowanym doradcą
Data 2016-04-27
Numer 15/2016
Nazwa Raport bieżący nr 15/2016 - Wybór oferty Konsorcjum firm
Pliki EBI - RB 15-2016 Wybór oferty konsorcjum
Data 2016-04-21
Numer 14/2016
Nazwa Raport bieżący nr 14/2016- Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 14-2016 Zawarcie istotnej umowy
Data 2016-04-19
Numer 13/2016
Nazwa Raport bieżący nr 13/2016 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 13-2016 Wybór oferty Tamex
Data 2016-04-12
Numer 12/2016
Nazwa Raport bieżący nr 12/2016 - Zawarcie Aneksu do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 12-2016 Zawarcie aneksu do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2016-04-07
Numer 11/2016
Nazwa Raport bieżący nr 11/2016 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu
Pliki EBI RB 11-2016 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do realizowanego- stotnego kontraktu
Data 2016-03-31
Numer 10/2016
Nazwa Raport bieżący nr 10/2016 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 10/2016 - Wybór ofertyTamex
Data 2016-03-21
Numer 9/2016
Nazwa Raport bieżący nr 9/2016- Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 9-2016 Zawarcie istotnej umowy
Data 2016-03-11
Numer 8/2016
Nazwa Raport bieżący nr 8/2016 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 8-2016 Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2016-03-11
Numer 7/2016
Nazwa Raport bieżący nr 7/2016 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 7-2016 Wybór oferty tamex
Data 2016-02-24
Numer 6/2016
Nazwa Raport bieżący nr 6-2016 (Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu)
Pliki EBI RB 6-2016 Zawarcie aneksu do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2016-02-22
Numer 5/2016
Nazwa Raport bieżący nr 5/2016 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Pliki EBI RB 5-2016 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Data 2016-01-25
Numer 3/2016
Nazwa Raport bieżący nr 3/2016 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Pliki EBI RB 3-2016 Harmonogram raportów okresowych w 2016 r.
Data 2016-01-15
Numer 2/2016
Nazwa Raport bieżący nr 2/2016 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 2-2016 Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2016-01-14
Numer 1/2016
Nazwa Raport bieżący nr 1/2016 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy.
Pliki EBI RB 1-2016 Zawarcie aneksu terminowego do umowy

2015

Data 2015-12-21
Numer 47/2015
Nazwa Raport bieżący nr 47/2015 – Korekta do raportu 46/2015
Pliki EBI RB 47-2015 Korekta do raportu nr 46/2015
Data 2015-12-21
Numer 46/2015
Nazwa Raport bieżący nr 46/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 46-2015 Zawarcie istotnej umowy
Data 2015-12-16
Numer 45/2015
Nazwa Raport bieżący nr 45/2015 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 45-2015 Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego- istotnego kontraktu
Data 2015-11-16
Numer 44/2015
Nazwa Raport bieżący nr 44/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 44-2015 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Data 2015-11-16
Numer 42/2015
Nazwa Raport okresowy 42/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015 roku.
Pliki Raport III kwartał 2015r EBI RO 42-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015r
Data 2015-11-05
Numer 41/2015
Nazwa Raport bieżący nr 41/2015 – Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
Pliki EBI RB 41-2015 Wybór biegłego Rewidenta
Data 2015-10-21
Numer 40/2015
Nazwa Raport bieżący nr 40/2015 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 40-2015 Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2015-10-15
Numer 39/2015
Nazwa Raport bieżący nr 39/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy oraz umowy uzupełniającej.
Pliki EBI RB 39-2015 Zawarcie aneksu terminowego do umowy oraz umowy na roboty uzupełniające
Data 2015-10-09
Numer 2015
Nazwa Raport Bieżący nr 38 /2015 - Otrzymanie uzasadnienia postanowienia Sądu w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
Pliki EBI RB 38-2015 Otrzymanie uzasadnienia postanowienia Sądu w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
Data 2015-10-08
Numer 37/2015
Nazwa Raport bieżący nr 37/2015 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 37-2015 Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2015-09-10
Numer 36/2015
Nazwa Raport Bieżący nr 36/2015 - Prawomocne postanowienie Sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.
Pliki EBI RB 36-2015 Prawomocne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Data 2015-09-08
Numer 35/2015
Nazwa Raport bieżący nr 35/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 35-2015 - Zawarcie istotnej umowy
Data 2015-09-07
Numer 34/2015
Nazwa Raport bieżący nr 34/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Pliki EBI RB 34-2015 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Data 2015-08-27
Numer 33/2015
Nazwa Raport bieżący nr 33/2015 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 33-2015 Wybór oferty Tamex
Data 2015-08-19
Numer 32/2015
Nazwa Raport bieżący nr 32/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 32-2015 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Data 2015-07-22
Numer 30/2015
Nazwa Raport bieżący nr 30/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Pliki EBI RB 30-2015 Zawarcie umowy kredytowej
Data 2015-06-18
Numer 29/2015
Nazwa Raport Bieżący nr 29/2015 – korekta do raportu nr 28/2015
Pliki EBI RB 29-2015 korekta do raportu nr 28/2015 Treść uchwał ZWZ II część
Data 2015-06-17
Numer 28/2015
Nazwa Raport Bieżący nr 28/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki obradującym po przerwie w dniu 17 czerwca 2015 roku
Pliki EBI RB 28-2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Społki obradujących po przerwie w dniu 17-06-2015r Treść uchwał ZWZ II część
Data 2015-06-16
Numer 27/2015
Nazwa Raport Bieżący nr 27/2015 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję
Pliki EBI RB 27-2015 Powołanie członkow rady nadzorczej Życiorys - Andrzej Wyglądała Życiorys - Grzegorz Mielcarek Życiorys - Janusz Wójcik Życiorys- Łukasz Hejak Życiorys - Rafal Syska
Data 2015-06-16
Numer 26/2015
Nazwa Raport Bieżący nr 26/2015 - Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 16 czerwca 2015 roku
Pliki EBI RB 26-2015 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 16-06-2015r Uchwały NWZ 16-06-2015
Data 2015-06-09
Numer 25/2015
Nazwa Raport bieżący nr 25/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 25-2015 Zawarcie istotnej umowy
Data 2015-06-09
Numer 24/2015
Nazwa Raport bieżący 24/2015 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 24-2015 Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2015-05-21
Numer 23/2015
Nazwa Raport Bieżący nr 23/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 21 maja 2015 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach
Pliki EBI RB 23-2015 Treść uchwał oraz przerwa w obradach
Data 2015-05-21
Numer 22/2015
Nazwa Raport bieżący nr 22/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 22-2015 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Data 2015-05-20
Numer 21/2015
Nazwa Raport bieżący nr 21/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 21-2015 Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Tamex Obiekty Sportowe S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Instrukcje do głosowania Pełnomocnictwo POA od OF Pełnomocnictwo POA od OP
Data 2015-05-14
Numer 19/2015
Nazwa Raport bieżący nr 19/2015 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 19-2015 Zawarcie umowy dodatkowej
Data 2015-05-12
Numer 18/2015
Nazwa Raport bieżący nr 18/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Pliki EBI RB 18-2015 Zawarcie umowy kredytowej
Data 2015-05-12
Numer 17/2015
Nazwa Raport bieżący nr 17/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Pliki EBI RB 17-2015 Zawarcie umowy kredytowej
Data 2015-04-28
Numer 16/2015
Nazwa Raport bieżący nr 16/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 16-2015 Zawarcie istotnej umowy
Data 2015-04-23
Numer 15/2015
Nazwa Raport bieżący nr 15/2015 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 15-2015 Wybór oferty Tamex
Data 2015-04-21
Numer 14/2015
Nazwa Raport Bieżący nr 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 14-2015 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Tamex Obiekty Sportowe S.A. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Projekty uchwał Instrukcje do głosowania Pełnomocnictwo POA od OF Pełnomocnictwo POA od OP
Data 2015-04-21
Numer 13/2015
Nazwa Raport bieżący nr 13/2015 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 13-2015 Wybór oferty Tamex
Data 2015-04-21
Numer 12/2015
Nazwa Raport Bieżący nr 12/2015 - Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku Spółki. Ocena zasadności złożenia wniosku.
Pliki EBI RB 12-2015 Otrzymanie inf. o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Ocena zasadności złożenia wniosku
Data 2015-03-24
Numer 10/2015
Nazwa Raport bieżący nr 10/2015 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
Pliki EBI RB 10-2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
Data 2015-03-23
Numer 9/2015
Nazwa Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Pliki EBI RB 9-2015 Zawarcie umowy kredytowej.pdf
Data 2015-03-12
Numer 8/2015
Nazwa Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Pliki EBI RB 8-2015 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Data 2015-02-03
Numer 5/2015
Nazwa Raport bieżący nr 5/2015 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Pliki EBI RB 5-2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Data 2015-02-02
Numer 4/2015
Nazwa Raport bieżący nr 4/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 4-2015 Zawarcie istotnej umowy
Data 2015-01-30
Numer 3/2015
Nazwa Raport bieżący nr 3/2015 - Zmiana siedziby Spółki
Pliki EBI RB 3-2015 Zmiana siedziby Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Data 2015-01-26
Numer 2/2015
Nazwa Raport bieżący nr 2/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 2-2015 Zawarcie istotnej umowy
Data 2015-01-22
Numer 1/2015
Nazwa Raport bieżący nr 1/2015 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 1-2015 Wybór oferty tamex

2014

Data 2014-12-23
Numer 41/2014
Nazwa Raport bieżący nr 41/2014 - Zmiany w zarządzie spółki Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 41-2014 Zmiany w zarządzie społki
Data 2014-12-23
Numer 40/2014
Nazwa Raport bieżący nr 40/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 40-2014 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Data 2014-12-18
Numer 39/2014
Nazwa Raport bieżący nr 39/2014 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 39-2014 Zawarcie dodatkowych umow do realizowanego- stotnego kontraktu
Data 2014-12-11
Numer 38/2014
Nazwa Raport bieżący nr 38/2014 – Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
Pliki EBI - RB 38-2014 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego społki
Data 2014-12-04
Numer 37/2014
Nazwa Raport bieżący 37/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI RB 37-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2014-11-21
Numer 36/2014
Nazwa Raport bieżący 36/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI RB 36 -2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2014-10-27
Numer 34/2014
Nazwa Raport bieżący nr 34/2014 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI RB 34-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2014-10-27
Numer 33/2014
Nazwa Raport bieżący nr 33/2014 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 33-2014 Zawarcie istotnej umowy
Data 2014-10-21
Numer 32/2014
Nazwa Raport bieżący nr 32/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 32-2014 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Data 2014-10-20
Numer 31/2014
Nazwa Raport bieżący nr 31/2014 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 31-2014 Wybór oferty Tamex
Data 2014-10-09
Numer 30/2014
Nazwa Raport bieżący 30/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI RB 30-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2014-10-01
Numer 29/2014
Nazwa Raport bieżący nr 29/2014 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 29-2014 Zawarcie istotnej umowy
Data 2014-09-17
Numer 28/2014
Nazwa Raport bieżący nr 28/2014 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Pliki EBI RB 28-2014 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Data 2014-08-28
Numer 27/2014
Nazwa Raport bieżący nr 27/2014 - Wybór oferty Tamex
Pliki EBI RB 27-2014 Wybór oferty Tamex
Data 2014-07-24
Numer 25/2014
Nazwa Raport bieżący nr 25/2014 - Zawarcie umowy kredytowej
Pliki EBI RB 25-2014 Zawarcie umowy kredytowej
Data 2014-07-01
Numer 24/2014
Nazwa Raport bieżący nr 24/2014 - Zawarcie Umowy na realizację istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 24-2014 Zawarcie umowy na realizację istotnego kontraktu
Data 2014-06-25
Numer 23/2014
Nazwa Raport bieżący nr 23/2014 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
Pliki EBI RB 23-2014 (Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku) Załącznik do raportu (Treść podjętych uchwał na ZWZ)
Data 2014-06-23
Numer 22/2014
Nazwa Raport bieżący nr 22/2014 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 22-2014 Zawarcie umowy dodatkowej
Data 2014-06-17
Numer 21/2014
Nazwa Raport bieżący 21/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI RB 21-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2014-05-30
Numer 20/2014
Nazwa Raport bieżący nr 20/2014 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 20-2014 Zawarcie umowy dodatkowej
Data 2014-05-29
Numer 19/2014
Nazwa Raport bieżący 19/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 19-2014 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Zwołanie walnego zgromadzenia Projekty uchwał 2013 rok Instrukcje do głosowania Pełnomocnictwo POA od OF Pełnomocnictwo POA od OP
Data 2014-05-27
Numer 17/2014
Nazwa Raport bieżący nr 17/2014 - Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013
Pliki EBI RB 17-2014 Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013
Data 2014-05-21
Numer 16/2014
Nazwa Raport bieżący 16/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI RB 16-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2014-05-07
Numer 14/2014
Nazwa Raport bieżacy nr 14/2014 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 14 2014 Zawarcie istotnej umowy
Data 2014-04-28
Numer 13/2014
Nazwa Raport bieżący nr 13/2014 – Wybór oferty Tamex OS
Pliki EBI RB 13-2014 Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Data 2014-04-24
Numer 12/2014
Nazwa Raport bieżący nr 12/2014 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu
Pliki EBI RB 12-2014 Zawarcie dodatkowych umow do realizowanego istotnego kontraktu
Data 2014-04-23
Numer 11/2014
Nazwa Raport bieżący nr 11/2014 - Zawarcie umowy kredytowej
Pliki EBI RB 11-2014 Zawarcie umowy kredytowej
Data 2014-04-17
Numer 10/2014
Nazwa Raport bieżący nr 10/2014 - Zawarcie umowy kredytowej
Pliki EBI RB 10-2014 Zawarcie umowy kredytowej
Data 2014-04-14
Numer 9/2014
Nazwa Raport bieżący nr 9/2014 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy oraz zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI RB 9-2014 Zawarcie aneksu do istotnej umowy oraz zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2014-02-28
Numer 8/2014
Nazwa Raport bieżący nr 8/2014 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 8-2014 Zawarcie istotnej umowy
Data 2014-02-26
Numer 7/2014
Nazwa Raport bieżący nr 7/2014 - Wybór oferty Tamex na przebudowę zaplecza rozgrzewkowo – treningowego na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego
Pliki EBI RB 7-2014 Wybór oferty Tamex na przebudowe zaplecza rozgrzewkowo - treningowego na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego
Data 2014-01-29
Numer 5/2014
Nazwa Raport bieżący nr 5/2014 - Zawarcie umowy kredytowej
Pliki EBI RB 5-2014 Zawarcie umowy kredytowej
Data 2014-01-27
Numer 4/2014
Nazwa Raport bieżący nr 4/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 4-2014 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Data 2014-01-14
Numer 3/2014
Nazwa Raport bieżący nr 3/2014 - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
Pliki EBI RB 3-2014 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013.
Data 2014-01-10
Numer 2/2014
Nazwa Raport bieżący nr 2/2014 - Terminy przekazania raportów okresowych w 2014 roku
Pliki EBI RB 2-2014 Terminy przekazywania raportow okresowych w 2014r
Data 2014-01-10
Numer 1/2014
Nazwa Raport bieżący nr 1/2014 - Zawaracie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 1-2014 Zawarcie aneksu terminowego do umowy

2013

Data 2013-12-17
Numer 48/2013
Nazwa Raport bieżący nr 48/2013 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 48-2013 Zawarcie istotnej umowy
Data 2013-12-16
Numer 47/2013
Nazwa Raport bieżący 47/2013 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI RB 47-2013 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2013-12-11
Numer 46/2013
Nazwa Raport bieżący nr 46/2013 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 46-2013 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Data 2013-12-09
Numer 45/2013
Nazwa Raport bieżący nr 45/2013 - Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Pliki EBI RB 45-2013 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Data 2013-11-28
Numer 44/2013
Nazwa Raport bieżący nr 44/2013 - Wybór oferty Tamex na przebudowę hali sportowej lekkoatletycznej w Spale
Pliki EBI RB 44-2013 Wybór oferty Tamex na przebudowe hali sportowej w spale
Data 2013-11-27
Numer 43/2013
Nazwa Raport bieżący 43/2013 – Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Pliki EBI RB 43-2013 Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Data 2013-10-23
Numer 41/2013
Nazwa Raport bieżący nr 41/2013 - korekta do raportu 40/2013
Pliki EBI - RB 41-2013 Korekta do raportu nr 40/2013 - Zawarcie umowyna roboty dodatkowe
Data 2013-10-23
Numer 40/2013
Nazwa Raport bieżący 40/2013 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI - RB 40-2013 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2013-09-10
Numer 39/2013
Nazwa Raport bieżący nr 39/2013 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki EBI - RB 39-2013 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2013-08-23
Numer 38/2013
Nazwa Raport bieżący nr 38/2013 - Zawarcie istotnej umowy
Pliki EBI RB 38-2013 Zawarcie istotnej umowy
Data 2013-08-14
Numer 37/2013
Nazwa Raport bieżący nr 37/2013 - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 roku
Pliki EBI RB 37-2013 Powołanie czlonków RN
Data 2013-08-14
Numer 36/2013
Nazwa Raport bieżący nr 36/2013 - Rezygnacja z funkcji członków Rady Nadzorczej z chwilą odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tamex Obiekty Sportowe S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 roku
Pliki EBI RB 36-2013 Rezygnacje członków Rady Nadzorczej
Data 2013-08-14
Numer 35/2013
Nazwa Raport bieżący nr 35/2013 - Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 14 sierpnia 2013 roku
Pliki Tresść uchwał i wyniki głosowań Tamex Obiekty Sportowe S.A EBI RB 35-2013 Uchwały NWZ z dnia 14.08.2013r.
Data 2013-08-07
Numer 33/2013
Nazwa raport bieżacy nr 33/2013 - Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Pliki EBI RB 33-2013 Wybór oferty Tamex na inwestycję w Wałczu
Data 2013-08-06
Numer 32/2013
Nazwa Raport bieżący nr 32/2013 - Zawarcie umowy kredytowej o kredyt odnawialny
Pliki EBI RB 32-2013 - Zawarcie umowy kredytowej o kredyt odnawialny
Data 2013-08-06
Numer 31/2013
Nazwa Raport bieżący nr 31/2013 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Pliki EBI RB 31-2013 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Data 2013-07-31
Numer 30/2013
Nazwa Raport bieżący nr 30/2013 - Zmainy w Zarządzie Spółki zależnej
Pliki EBI RB 30-2013 Zmiany w Zarządzie Spółki zależnej
Data 2013-07-26
Numer 29/2013
Nazwa Raport bieżący nr 29 - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki EBI RB 29-2013 Zmiana porządku obrad NWZ Załącznik do Raportu - Pismo akcjonariusza dot. zmiany porządku obrad NWZ