Raporty ESPI

2022

Data 2022-09-21
Numer 26/2022
Nazwa Raport bieżący nr 26/2022 Wybór oferty Tamex
Pliki ESPI RB_26_2022_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A. Spała
Data 2022-08-26
Numer 25/2022
Nazwa Raport bieżący 25/2022 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_25_2022_Zawarcie aneksu do umowy Strabag
Data 2022-08-10
Numer 24/2022
Nazwa Raport bieżący 24/202 Szac2unkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2022 roku
Pliki ESPI RB_24_2022_Szacunkowe dane za II kwartał 2022 Szacunkowe dane 2Q 2022
Data 2022-07-19
Numer 23/2022
Nazwa Raport bieżący 23/2022 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB_23_2022_Zawarcie umowy na roboty budowlane Dobre Miasto
Data 2022-07-13
Numer 22/2022
Nazwa Raport bieżący 22/2022 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_22_2022_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A. DB
Data 2022-07-07
Numer 21/2022
Nazwa Raport bieżący 21/2022 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB_21_2022_Zawarcie umowy na roboty budowlane Sopot
Data 2022-06-20
Numer 20/2022
Nazwa Raport bieżący 20/2022 Zawarcie umowy podwykonawczej na roboty budowlane
Pliki RB_20 2022_Zawarcie umowy podwykonawczej Suwałki
Data 2022-06-14
Numer 19/2022
Nazwa Raport bieżący 19/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_19_2022_Wykaz akcjonariuszy TAMEX Obiekty Sportowe S.A_
Data 2022-06-13
Numer 18/2022
Nazwa Raport bieżący 18/2022 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB ESPI_18_2022_Zawarcie umowy na roboty budowlane Szczytno
Data 2022-06-08
Numer 17/2022
Nazwa Raport bieżący 17/2022 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_17_2022_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A_
Data 2022-06-07
Numer 16/2022
Nazwa Raport bieżący 16/2022 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB ESPI_16_2022_Zawarcie umowy na roboty budowlane AWF Kraków
Data 2022-06-06
Numer 15/2022
Nazwa Raport bieżący 15/2022 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_15_2022_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A_
Data 2022-06-06
Numer 14/2022
Nazwa Raport bieżący 14/2022 Zawarcie umowy na roboty budowlane- SKRA
Pliki RB ESPI_14_2022_Zawarcie umowy na roboty budowlane SKRA
Data 2022-06-01
Numer 13/2022
Nazwa Raport bieżący 13/2022 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_13_2022_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A_
Data 2022-05-17
Numer 11/2022
Nazwa Raport bieżący 11/2022 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB ESPI_11_2022_Zawarcie umowy na roboty budowlane Kielce
Data 2022-05-16
Numer 10/2022
Nazwa Raport bieżący 10/2022 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB_10_2022_Wybór oferty TAMEX _ SKRA
Data 2022-05-11
Numer 09/2022
Nazwa Raport bieżący 9/2022 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2022 roku
Pliki RB_9_2022_Szacunkowe dane za I kwartał 2022 Szacunkowe dane 1Q 2022
Data 2022-04-29
Numer 08/2022
Nazwa Raport bieżący 8/2022 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_08_2022_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A_
Data 2022-04-06
Numer 07/2022
Nazwa Raport bieżący 7/2022 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB_7_2022_Zawarcie umowy na roboty budowlane Gardenia
Data 2022-03-21
Numer 06/2022
Nazwa Raport bieżący 6/2022 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej- The Point
Pliki ESPI RB_6_2022_zawiadominie 69 The Point ESPI RB_6_2022_zawiadominie 69 The Point- załącznik
Data 2022-03-21
Numer 05/2022
Nazwa Raport bieżący 5/2022 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - J. Augustyniak
Pliki ESPI RB_5_2022_zawiadomienie 69 JA- załącznik ESPI RB_5_2022_zawiadomienie 69 JA
Data 2022-03-21
Numer 04/2022
Nazwa Raport bieżący 4/2022 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej- J. Augustyniak i F. Cłapka
Pliki ESPI RB_4_2022_zawiadominie 69 JA i FC- załącznik ESPI RB_4_2022_zawiadominie 69 JA i FC
Data 2022-03-21
Numer 03/2022
Nazwa Raport okresowy 3/2022 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej- Ax Capital
Pliki ESPI RB_3_2022_zawiadominie 69 AX CAPITAL ESPI RB_3_2022_zawiadomienie 69 AX CAPITAL-załącznik
Data 2022-02-22
Numer 02/2022
Nazwa Raport bieżący 2/2022 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_2_2022_Zawarcie aneksu do umowy Gorzów
Data 2022-02-03
Numer 1/2022
Nazwa Raport bieżący 1/2022 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_1_2022_Zawarcie aneksu do umowy AWF Warszawa

2021

Data 2021-12-29
Numer 24/2021
Nazwa Raport bieżący 24/2021 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB_24_2021_Zawarcie umowy na roboty budowlane- Ustka
Data 2021-12-20
Numer 23/2021
Nazwa Raport bieżący 23/2021 Zawarcie umowy podwykonawczej na roboty budowlane
Pliki RB_23_2021_Zawarcie umowy podwykonawczej
Data 2021-12-20
Numer 22/2021
Nazwa Raport bieżący 22/2021 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_22_2021_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A_
Data 2021-11-09
Numer 21/2021
Nazwa Raport bieżący 21/2021 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2021 roku
Pliki RB_21_2021_Szacunkowe dane za III kwartał 2021 Załącznik nr 1 do raportu ws szacunków 3Q2021_
Data 2021-10-28
Numer 20/2021
Nazwa Raport bieżący 20/2021 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB_20_2021_Zawarcie umowy na roboty budowlane Wałcz
Data 2021-10-28
Numer 19/2021
Nazwa Raport bieżący 19/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_19_2021_Zawarcie aneksu do umowy
Data 2021-10-22
Numer 18/2021
Nazwa Raport bieżący 18/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_18_2021_Zawarcie aneksu do umowy AWF Warszawa
Data 2021-10-14
Numer 17/2021
Nazwa Raport bieżący 17/2021 Zawarcie umowy podwykonawczej na roboty budowlane
Pliki RB_17_2021_Zawarcie umowy podwykonawczej
Data 2021-10-14
Numer 16/2021
Nazwa Raport bieżący 16/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_16_2021_Zawarcie aneksu do umowy
Data 2021-10-13
Numer 15/2021
Nazwa Raport bieżący 15/2021 Wybór oferty konsorcjum TAMEX Obiekty Sportowe S.A. i Budimex S.A.
Pliki RB_15_2021_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A. i Budimex
Data 2021-08-23
Numer 14/2021
Nazwa Raport bieżący 14/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_14_2021_Zawarcie aneksu do umowy AWF Wrocław
Data 2021-08-11
Numer 13/2021
Nazwa Raport bieżący 13/2021 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2021 roku
Pliki ESPI RB_13_2021_Szacunkowe dane za II kwartał 2021 Załącznik do raportu nr 13_2021 Szacunkowe dane 2Q 2021
Data 2021-08-10
Numer 12/2021
Nazwa Raport bieżący 12/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_12_2021_Zawarcie aneksu do umowy
Data 2021-07-22
Numer 11/2021
Nazwa Raport bieżący 11/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_11_2021_Zawarcie aneksu do umowy
Data 2021-06-10
Numer 10/2021
Nazwa Raport bieżący 10/2021 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki RB_10_2021_Zawarcie umowy na roboty budowlane Bytom
Data 2021-05-28
Numer 09/2021
Nazwa Raport bieżący 9/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_9_2021_Zawarcie aneksu do umowy AWF Wrocław
Data 2021-05-12
Numer 08/2021
Nazwa Raport bieżący 8/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_8_2021_Wykaz akcjonariuszy TAMEX Obiekty Sportowe S.A_
Data 2021-05-11
Numer 07/2021
Nazwa Raport bieżący 7/2021 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki RB_7_2021_Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A_
Data 2021-05-11
Numer 06/2021
Nazwa Raport bieżący 6/2021 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2021 roku
Pliki RB_6_2021_Szacunkowe dane za I kwartał 2021 Szacunkowe dane 1Q 2021
Data 2021-04-30
Numer 05/2021
Nazwa Raport bieżący 5/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki RB_5_2021_Zawarcie aneksu do umowy
Data 2021-04-15
Numer 04/2021
Nazwa Raport bieżący 4/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki ESPI RB 4-2021 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - ESPI TOSSA Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia- na 12 05 21 TOSSA projekty uchwał walnego zgromadzenia na 12.05.2021
Data 2021-03-02
Numer 03/2021
Nazwa Raport bieżący 3/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB_3_2021_Zawarcie aneksu do umowy
Data 2021-02-03
Numer 02/2021
Nazwa Raport bieżący 02/2021 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 2 - 2021 Wybór oferty Tamex
Data 2021-02-02
Numer 01/2021
Nazwa Raport bieżący 1/2021 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 1- 2021 - Zawarcie aneksu do umowy

2020

Data 2020-12-22
Numer 37/2020
Nazwa Raport bieżący 37/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 37-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2020-12-11
Numer 36/2020
Nazwa Raport bieżący 36/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 36 - 2020 Wybór oferty Tamex
Data 2020-12-11
Numer 35/2020
Nazwa Raport bieżący 35/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI-RB-35-2020-Zawarcie-umowy-na-roboty-budowlane
Data 2020-12-10
Numer 34/2020
Nazwa Raport bieżący 34/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 34- 2020 - Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-12-07
Numer 33/2020
Nazwa Raport bieżący 33/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 33- 2020 - Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-12-03
Numer 32/2020
Nazwa Raport bieżący 32/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 32 - 2020 - Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-11-26
Numer 31/2020
Nazwa Raport bieżący 31/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 31 - 2020 Wybór oferty Tamex
Numer 30/2020
Nazwa Raport bieżący 30/2020 Zawarcie aneksu do umowy
Pliki ESPI RB 30-2020 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-11-09
Numer 29/2020
Nazwa Raport bieżący 29/2020 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
Pliki ESPI RB 29 - 2020 Szacunkowe dane za III kwartał 2020 Szacunkowe dane 3Q 2020
Data 2020-10-29
Numer 28/2020
Nazwa Raport bieżący 28/2020 Zawarcie aneksu do umowy
Pliki ESPI RB 28 - 2020 - Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-10-20
Numer 27/2020
Nazwa Raport bieżący 27/2020 Zawarcie umowy na dodatkowe roboty budowlane
Pliki ESPI RB 27 - 2020 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2020-10-09
Numer 26/2020
Nazwa Raport bieżący 26/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 26 - 2020 - Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-09-24
Numer 25/2020
Nazwa Raport bieżący 25/2020 Zawarcie umowy na dodatkowe roboty budowlane
Pliki ESPI RB 25-2020 Zawarcie umowy na dodatkowe roboty budowlane
Data 2020-09-09
Numer 24/2020
Nazwa Raport bieżący 24/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 24-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2020-08-07
Numer 23/2020
Nazwa Raport bieżący 23/2020 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku
Pliki ESPI RB 23 - 2020 Szacunkowe dane za II kwartał 2020 Szacunkowe dane 2Q 2020 TOS S.A_
Data 2020-08-06
Numer 22/2020
Nazwa Raport bieżący 22/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 22-2020 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-07-29
Numer 21/2020
Nazwa Raport bieżący 21/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 21 - 2020 Wybór oferty Tamex
Data 2020-07-21
Numer 20/2020
Nazwa Raport bieżący 20/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 20-2020 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-07-20
Numer 19/2020
Nazwa Raport bieżący 19/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 19-2020 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-07-08
Numer 18/2020
Nazwa Raport bieżący 18/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 18-2020 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-06-25
Numer 17/2020
Nazwa Raport bieżący 17/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 17-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2020-06-08
Numer 16/2020
Nazwa Raport bieżący 16/2020 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2020 roku
Pliki ESPI RB 16 - 2020 Szacunkowe dane za I kwartał 2020 Szacunkowe dane 1Q 2020
Data 2020-05-11
Numer 15/2020
Nazwa Raport bieżący 15/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 15-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2020-04-30
Numer 14/2020
Nazwa Raport bieżący 14/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 14 - 2020 Wybór oferty Tamex
Data 2020-04-28
Numer 13/2020
Nazwa Raport bieżący 13/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 13-2020 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-04-27
Numer 12/2020
Nazwa Raport bieżący 12/2020 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
Pliki ESPI RB 12 - 2020 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% - ESPI
Data 2020-04-22
Numer 11/2020
Nazwa Raport bieżący 11/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 11-2020 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2020-04-07
Numer 10/2020
Nazwa Raport bieżący 10/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 10-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2020-03-30
Numer 09/2020
Nazwa Raport bieżący 9/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki ESPI RB 9-2020 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - ESPI TOSSA Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia TOSSA projekty uchwał walnego zgromadzenia
Data 2020-03-30
Numer 08/2020
Nazwa Raport bieżący 8/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 8 - 2020 Wybór oferty Tamex
Data 2020-03-18
Numer 07/2020/K
Nazwa Raport bieżący 07/2020 KOREKTA Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2019 rok
Pliki ESPI RB 7-2020 Szacunkowe dane za rok 2019-KOREKTA Szacunkowe dane za rok 2019
Data 2020-03-18
Numer 7/2020
Nazwa Raport bieżący 07/2020 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2019 rok
Pliki ESPI RB 7-2020 Szacunkowe dane za rok 2019 Szacunkowe dane za rok 2019
Data 2020-03-16
Numer 6/2020
Nazwa Raport bieżący 06/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 6-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2020-02-20
Numer 05/2020
Nazwa Raport bieżący 05/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 5-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2020-02-18
Numer 04/2020
Nazwa Raport bieżący 4/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 4 - 2020 Wybór oferty Tamex
Data 2020-02-07
Numer 03/2020
Nazwa Raport bieżący 3/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 3 - 2020 Wybór oferty
Data 2020-01-23
Numer 02/2020
Nazwa Raport bieżący 02/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 2-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2020-01-21
Numer 01/2020
Nazwa Raport bieżący 01/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 1-2020 Zawarcie aneksu do umowy

2019

Data 2019-12-16
Numer 33/2019
Nazwa Raport bieżący 33/2019 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 33-2019 Wybór oferty
Data 2019-12-05
Numer 32/2019
Nazwa Raport bieżący 32/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 32-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2019-12-05
Numer 31/2019
Nazwa Raport bieżący 31/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 31 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-11-07
Numer 30/2019
Nazwa Raport bieżący 30/2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2019 roku
Pliki ESPI RB 30-2019 Szacunkowe dane za III kwartał 2019 r Szacunkowe dane 3Q 2019
Data 2019-10-31
Numer 29/2019
Nazwa Raport bieżący 29/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 29 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-09-30
Numer 28/2019
Nazwa Raport bieżący 28/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 28 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-09-19
Numer 27/2019
Nazwa Raport bieżący 27/2019 Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Pliki ESPI RB 27 - 2019 Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Data 2019-08-06
Numer 26/2019/K
Nazwa Raport bieżący 26/2019/K Korekta raportu nr 26/2019
Pliki ESPI RB 26 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy KOREKTA
Data 2019-08-05
Numer 26/2019
Nazwa Raport bieżący 26/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 26 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-08-05
Numer 25/2019
Nazwa Raport bieżący 25/2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2019 roku
Pliki ESPI RB 25-2019 Szacunkowe dane za II kwartał 2019 r Szacunkowe dane 2Q 2019
Data 2019-08-01
Numer 24/2019
Nazwa Raport bieżący 24/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 24-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-07-25
Numer 23/2019
Nazwa Raport bieżący 23/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 23-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-07-01
Numer 22/2019
Nazwa Raport bieżący 22/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 22-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2019-06-28
Numer 21/2019
Nazwa Raport bieżący 21/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 21-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2019-06-28
Numer 20/2019
Nazwa Raport bieżący 20/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 20-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-06-19
Numer 19/2019
Nazwa Raport bieżący 19/2019 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 19-2019 Wybór oferty
Data 2019-06-17
Numer 18/2019
Nazwa Raport bieżący 18/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 18-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2019-06-13
Numer 17/2019
Nazwa Raport bieżący 17/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 17-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-06-11
Numer 16/2019
Nazwa Raport bieżący 16/2019 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 16-2019 Wybór oferty
Data 2019-05-09
Numer 15/2019
Nazwa Raport bieżący 15/2019 Zawarcie umowy na realizację inwestycji
Pliki ESPI RB 15-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2019-05-09
Numer 14/2019
Nazwa Raport bieżący 14/2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2019 roku
Pliki ESPI RB 14-2019 Szacunkowe dane za I kwartał 2019 r Szacunkowe dane 1Q 2019
Data 2019-05-06
Numer 13/2019
Nazwa Raport bieżący 13/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 13-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-04-25
Numer 12/2019
Nazwa Raport bieżący 12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 12 - 2019 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
Data 2019-04-24
Numer 11/2019
Nazwa Raport bieżący 11/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 11-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-04-17
Numer 07/2019/KOR
Nazwa Raport bieżący 7/2019/KOR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki ESPI RB 7-2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_KOREKTA Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.04.2019 Projekty uchwal na ZWZ 25.04.2019
Data 2019-04-16
Numer 10/2019
Nazwa Raport bieżący 10/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 10-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-04-03
Numer 9/2019
Nazwa Raport bieżący 9/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 9-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2019-04-01
Numer 8/2019
Nazwa Raport bieżący 8/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 8-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-03-29
Numer 7/2019
Nazwa Raport bieżący 7/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki ESPI RB 7-2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.04.2019 Projekty uchwal na ZWZ 25.04.2019
Data 2019-03-28
Numer 6/2019
Nazwa Raport bieżący nr 06/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 6-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-03-27
Numer 5/2019
Nazwa Raport bieżący nr 05/2019 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 5-2019 Wybór oferty
Data 2019-03-15
Numer 4/2019
Nazwa Raport bieżący nr 04/2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok
Pliki Tamex Załącznik - Szacunkowe dane na 31.12.2018 ESPI RB 4-2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok
Data 2019-03-15
Numer 3/2019
Nazwa Raport bieżący nr 03/2019 Uprawomocnienie się wyroku
Pliki ESPI RB 3-2019 Uprawomocnienie się wyroku
Data 2019-02-25
Numer 02/2019
Nazwa Raport bieżący nr 02/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 2-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2019-01-28
Numer 01/2019
Nazwa Raport bieżący nr 01/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 1-2019 Zawarcie aneksu do umowy

2018

Data 2018-11-07
Numer 30/2018
Nazwa Raport bieżący nr 30/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 30 2018 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2018-11-07
Numer 29/2018/K
Nazwa Raport bieżący nr 29/2018/K Korekta raportu nr 29/2018
Pliki ESPI RB 29 2018 Szacunkowe dane za III kwartał KOREKTA Tamex Załącznik - Szacunkowe dane 3Q 2018
Data 2018-11-07
Numer 29/2018
Nazwa Raport bieżący nr 29/2018 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2018 roku
Pliki ESPI RB 29 2018 Szacunkowe dane za III kwartał 2018
Data 2018-10-31
Numer 28/2018
Nazwa Raport bieżący nr 28/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 28-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2018-10-24
Numer 27/2018
Nazwa Raport bieżący nr 27/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 27-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2018-10-15
Numer 26/2018
Nazwa Raport bieżący nr 26/2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 26 - 2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2018-08-29
Numer 25/2018
Nazwa Raport bieżący nr 25/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 25-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2018-08-24
Numer 24/2018
Nazwa Raport bieżący nr 24/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 24-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2018-08-10
Numer 23/2018
Nazwa Raport bieżący nr 23/2018 Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Pliki ESPI RB 23 - 2018 Zmiana statusu umowy
Data 2018-08-07
Numer 22/2018
Nazwa Raport bieżący nr 22/2018 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2018 roku
Pliki ESPI RB 22 -2018 Szacunkowe dane za II kwartał 2018 Tamex Załącznik - Szacunkowe dane 2Q 2018
Data 2018-07-25
Numer 21/2018
Nazwa Raport bieżący nr 21/2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 21 - 2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2018-06-28
Numer 20/2018
Nazwa Raport bieżący nr 20/2018 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A
Pliki ESPI RB 20 - 2018 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Data 2018-06-22
Numer 19/2018
Nazwa Raport bieżący nr 19/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 19-2018 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
Data 2018-06-20
Numer 18/2018
Nazwa Raport bieżący nr 18/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 18-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2018-06-19
Numer 17/2018
Nazwa Raport bieżący nr 17/2018 Zawarcie umowy na roboty budowalne
Pliki ESPI RB 17 - 2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2018-06-14
Numer 16/2018
Nazwa Raport bieżący nr 16/2018 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 16 - 2018 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Data 2018-06-04
Numer 15/2018
Nazwa Raport bieżący nr 15/2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 15 - 2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Data 2018-05-30
Numer 14/2018
Nazwa Raport bieżący nr 14/2018 Zawarcie aneksu i umowy na roboty dodatkowe
Pliki ESPI RB 14 -2018 Zawarcie aneksu i umowy na roboty dodatkowe
Data 2018-05-25
Numer 13/2018
Nazwa Raport bieżący nr 13/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki ESPI RB 13 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 06 18 Projekty uchwał na ZWZ 22 06 18
Data 2018-05-21
Numer 12/2018
Nazwa Raport bieżący nr 12/2018 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki ESPI RB 12-2018 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2018-05-14
Numer 11/2018
Nazwa Raport bieżący nr 11/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 11-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Data 2018-05-10
Numer 10/2018
Nazwa Raport bieżący nr 10/2018 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2018 roku
Pliki ESPI RB 10 -2018 Szacunkowe dane za I kwartał 2018 Tamex Załącznik - Szacunkowe dane 1Q 2018
Data 2018-04-19
Numer 9/2018
Nazwa Raport bieżący nr 9/2018 Zawarcie dwóch aneksów do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 9-2018 Zawarcie aneksów do umowy
Data 2018-04-10
Numer 8/2018
Nazwa Raport bieżący nr 8/2018 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 8-2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Załącznik do ESPI 8-2018 inf.od akcjonariusza
Data 2018-04-04
Numer 7/2018
Nazwa Raport bieżący nr 7/2018 Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania
Pliki ESPI RB 7 -2018 znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania
Data 2018-04-04
Numer 6/2018
Nazwa Raport bieżący nr 6/2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
Pliki ESPI RB 6 -2018 Zawiadomienie art. 19 MAR K.Sobecki-powiadomienie o transakcji art.19, ust.1 MAR
Data 2018-03-16
Numer 5/2018
Nazwa Raport bieżący nr 5/2018 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki ESPI RB 5 -2018 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Data 2018-03-07
Numer 4/2018
Nazwa Raport bieżący nr 4/2018 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki ESPI RB 4/2018 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2018-02-15
Numer 3/2018
Nazwa Raport bieżący nr 3/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 3/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Data 2018-02-13
Numer 2/2018
Nazwa Raport bieżący nr 2/2018- Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku
Pliki ESPI RB 2/2018 Szacunkowe dane za IV kwartał 2018 r. Załącznik- Szacunkowe dane za IV kwartał 2018 r.
Data 2018-01-17
Numer 1/2018
Nazwa ESPI RB 1/2018 Zawarcie aneksu do istotnej umowy na wykonanie robót dodatkowych
Pliki ESPI RB 1/2018 Zawarcie aneksu na wykonanie robót dodatkowych

2017

Data 2017-12-14
Numer 47/2017
Nazwa Raport bieżący nr 47/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Pliki ESPI RB 47/2017 Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Data 2017-12-14
Numer 46/2017
Nazwa Raport bieżący nr 46/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 46/2017 Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Data 2017-12-05
Numer 45/2017
Nazwa Raport bieżący nr 45/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 45/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Data 2017-12-05
Numer 44/2017
Nazwa Raport bieżący nr 44/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 44/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-11-14
Numer 43/2017
Nazwa Raport bieżący nr 43/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 43/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-11-07
Numer 42/2017
Nazwa Raport bieżący nr 42/2017 - Szacunkowe dane za III kwartał 2017 r.
Pliki ESPI RB 42/2017 Szacunkowe dane za III kwartał 2017 r. Załącznik- Szacunkowe dane za III kwartał 2017 r.
Data 2017-10-25
Numer 41/2017
Nazwa Raport bieżący nr 41/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Pliki ESPI RB 41/2017 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Data 2017-10-24
Numer 40/2017
Nazwa Raport bieżący nr 40/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Pliki ESPI RB 40/2017 Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Data 2017-10-19
Numer 39/2017
Nazwa Raport bieżący nr 39/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 39/2017 Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Data 2017-10-18
Numer 38/2017
Nazwa Raport bieżący nr 38/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 38/2017 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Data 2017-10-17
Numer 37/2017
Nazwa Raport bieżący nr 37/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 37/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Data 2017-10-06
Numer 36/2017
Nazwa Raport bieżący nr 36/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 36/2017 Zawarcie aneksu terminowego do znaczącej umowy
Data 2017-10-04
Numer 35/2017
Nazwa Raport bieżący nr 35/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 35/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-09-07
Numer 34/2017
Nazwa Raport bieżący nr 34/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 34/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-08-18
Numer 33/2017
Nazwa Raport bieżący nr 33/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 33/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy na roboty budowlane
Data 2017-08-04
Numer 32/2017
Nazwa Raport bieżący nr 32/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do umowy na roboty budowlane
Pliki ESPI RB 32/2017 Zawarcie aneksu terminowego do umowy na roboty budowlane
Data 2017-08-03
Numer 31/2017
Nazwa Raport bieżący nr 31/2017 - Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku
Pliki ESPI RB 31/2017 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku Załącznik- szacunkowe dane za II kwartał 2017
Data 2017-08-03
Numer 30/2017
Nazwa Raport bieżący nr 30/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 30/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-07-31
Numer 29/2017
Nazwa Raport bieżący nr 29/2017 - Zawarcie umowy na roboty budowalne
Pliki ESPI RB 29/2017 Zawarcie umowy na roboty budowalne
Data 2017-07-20
Numer 28/2017
Nazwa Raport bieżący nr 28/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 28/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Data 2017-07-11
Numer 27/2017
Nazwa Raport bieżący nr 27/2017 - Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Pliki ESPI RB 27/2017 Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Data 2017-07-05
Numer 26/2017
Nazwa Raport bieżący 26/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 26/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-06-30
Numer 25/2017
Nazwa Raport bieżący nr 25/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 25/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-06-29
Numer 24/2017
Nazwa Raport bieżący nr 24/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 24/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Data 2017-06-13
Numer 23/2017
Nazwa Raport bieżący nr 23/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu
Pliki ESPI RB 23-2017 Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu
Data 2017-06-06
Numer 22/2017
Nazwa Raport bieżący nr 22/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu
Pliki ESPI RB 22/2017 Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu
Data 2017-06-01
Numer 21/2017
Nazwa Raport bieżący nr 21/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki ESPI RB 21-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na ZWZ
Data 2017-05-23
Numer 20/2017
Nazwa Raport bieżący nr 20/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Pliki ESPI RB 20/2017 Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Data 2017-05-16
Numer 19/2017
Nazwa Raport bieżący nr 19/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 19/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-05-16
Numer 18/2017
Nazwa Raport bieżący nr 18/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 18/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Data 2017-05-16
Numer 17/2017
Nazwa Raport bieżący nr 17/2017 - Zawarcie aneksów do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 17/2017 Zawarcie aneksów do istotnej umowy
Data 2017-05-09
Numer 16/2017
Nazwa Raport bieżący nr 16/2017 -Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku
Pliki ESPI RB 16/2017 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku Załącznik do ESPI RB 16/2017
Data 2017-04-28
Numer 15/2017/K
Nazwa Raport bieżący nr 15/2017 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu-KOREKTA
Pliki ESPI RB 15/2017 Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu-KOREKTA
Data 2017-04-26
Numer 15/2017
Nazwa Raport bieżący nr 15/2017 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu
Pliki ESPI RB 15/2017 Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu
Data 2017-04-25
Numer 14/2017
Nazwa Raport bieżący nr 14/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Pliki ESPI RB 14/2017 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Data 2017-04-19
Numer 13/2017
Nazwa Raport bieżący nr 13/2017 - Zawarcie umowy na roboty budowalne
Pliki ESPI RB 13/2017 Zawarcie umowy na roboty budowalne
Data 2017-04-03
Numer 12/2017
Nazwa Raport bieżący nr 12/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 12/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-03-16
Numer 11/2017
Nazwa Raport bieżący nr 11/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 11/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-03-13
Numer 10/2017
Nazwa Raport bieżący nr 10/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 10/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Data 2017-02-23
Numer 9/2017
Nazwa Raport bieżący nr 9/2017 - Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Pliki ESPI RB 9/2017 Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Data 2017-02-13
Numer 8/2017
Nazwa Raport bieżący nr 8/2017 - Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku
Pliki ESPI RB 8/2017 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku Załącznik do ESPI RB 8/2017
Data 2017-02-08
Numer 7/2017
Nazwa Raport bieżący nr 7/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 7/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-01-31
Numer 6/2017
Nazwa Raport bieżący nr 6/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 6/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-01-27
Numer 5/2017
Nazwa Raport bieżący nr 5/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 5/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-01-23
Numer 4/2017
Nazwa Raport bieżący nr 4/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 4-2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-01-20
Numer 3/2017
Nazwa Raport bieżący nr 3/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Pliki ESPI RB 3/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Data 2017-01-19
Numer 2/2017
Nazwa Raport bieżący nr 2/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Pliki ESPI RB 2/2017 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Data 2017-01-10
Numer 1/2017
Nazwa Raport bieżący nr 1/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Pliki ESPI RB 1/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

2016

Data 2016-12-29
Numer 45/2016
Nazwa Raport bieżący nr 45/2016 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu
Pliki ESPI RB 45/2016 Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu
Data 2016-12-15
Numer 44/2016 K
Nazwa Raport bieżący nr 44/2016 Korekta - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki ESPI RB 44/2016 Korekta - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data 2016-12-15
Numer 44/2016
Nazwa Raport bieżący nr 44/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pliki