Akcjonariat Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w całkowitej liczbie głosów
Konrad Bogusław Sobecki 5.907.598 5.907.598 30,37%
The Point Sp. z o.o. 5.725.964 5.725.964 29,44%
AJW Investment Limited 6.019.000 6.019.000 30,95%
Pozostali 1.797.438 1.797.438 9,24%
Razem 19.450.000 19.450.000 100%

Akcje Tamex Obiekty Sportowe S.A. wyemitowane w następujących seriach:

Oznaczenie serii Rok emisji Liczba akcji Wartość nominalna (zł)
Seria A (emisja przekształceniowa) 2007 18.520 1.852.000
Seria B 2008 930.000 93.000
Razem 19.450.000 1.945.000