TAMEX Obiekty Sportowe jest wiodącym polskim wykonawcą zewnętrznych kompleksów sportowych takich jak stadiony lekkoatletyczne, boiska piłkarskie, boiska do rugby i hokeja na trawie, bieżnie sportowe. W ciągu 11 lat swej działalności spółka zrealizowała niemal 600 inwestycji, których najwyższą jakość potwierdzają między innymi uzyskane certyfikaty FIFA czy IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych).

Model działania TAMEX OS zakłada realizację wszystkich etapów budowy obiektów sportowych – od projektu po wykończenie, a następnie konserwację i serwis. Daje to Spółce z jednej strony dużą przewagę konkurencyjną i pełną kontrolę jakości, a z drugiej pozwala na uzyskanie lepszych wyników finansowych.

Strategia rozwoju Spółki zakłada systematyczne poszerzanie oferty w zakresie nawierzchni sportowych oraz wyposażenia obiektów. Spółka zamierza skupić się na realizacji większych inwestycji przenosząc mniejsze do wyspecjalizowanych spółek zależnych, pozyskiwanych poprzez przejęcia. TAMEX OS zakłada też systematyczny rozwój w zakresie prac ogólnobudowlanych.