Kalendarium

  • Raport jednostkowy i skonsolidowany z IV kw 2015 – 15/02/2016
  • Raport jednostkowy i skonsolidowany z I kw 2016 – 16/05/2016
  • Raport jednostkowy i skonsolidowany z II kw 2016 – 16/08/2016
  • Raport jednostkowy i skonsolidowany z III kw 2016 – 14/11/2016
  • Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2015 rok – 31/05/2016

 

Name Informacja dotycząca okresów zamkniętych
Files informacja-dotyczaca-okresow-zamknietych