Raporty ESPI

2020

Date 2020-03-16
Number 6/2020
Name Raport bieżący 06/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 6-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2020-02-20
Number 05/2020
Name Raport bieżący 05/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 5-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2020-02-18
Number 04/2020
Name Raport bieżący 4/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 4 - 2020 Wybór oferty Tamex
Date 2020-02-07
Number 03/2020
Name Raport bieżący 3/2020 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 3 - 2020 Wybór oferty
Date 2020-01-23
Number 02/2020
Name Raport bieżący 02/2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 2-2020 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2020-01-21
Number 01/2020
Name Raport bieżący 01/2020 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 1-2020 Zawarcie aneksu do umowy

2019

Date 2019-12-16
Number 33/2019
Name Raport bieżący 33/2019 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 33-2019 Wybór oferty
Date 2019-12-05
Number 32/2019
Name Raport bieżący 32/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 32-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2019-12-05
Number 31/2019
Name Raport bieżący 31/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 31 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-11-07
Number 30/2019
Name Raport bieżący 30/2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2019 roku
Files ESPI RB 30-2019 Szacunkowe dane za III kwartał 2019 r Szacunkowe dane 3Q 2019
Date 2019-10-31
Number 29/2019
Name Raport bieżący 29/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 29 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-09-30
Number 28/2019
Name Raport bieżący 28/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 28 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-09-19
Number 27/2019
Name Raport bieżący 27/2019 Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Files ESPI RB 27 - 2019 Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Date 2019-08-06
Number 26/2019/K
Name Raport bieżący 26/2019/K Korekta raportu nr 26/2019
Files ESPI RB 26 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy KOREKTA
Date 2019-08-05
Number 26/2019
Name Raport bieżący 26/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 26 - 2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-08-05
Number 25/2019
Name Raport bieżący 25/2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2019 roku
Files ESPI RB 25-2019 Szacunkowe dane za II kwartał 2019 r Szacunkowe dane 2Q 2019
Date 2019-08-01
Number 24/2019
Name Raport bieżący 24/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 24-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-07-25
Number 23/2019
Name Raport bieżący 23/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 23-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-07-01
Number 22/2019
Name Raport bieżący 22/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 22-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2019-06-28
Number 21/2019
Name Raport bieżący 21/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 21-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2019-06-28
Number 20/2019
Name Raport bieżący 20/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 20-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-06-19
Number 19/2019
Name Raport bieżący 19/2019 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 19-2019 Wybór oferty
Date 2019-06-17
Number 18/2019
Name Raport bieżący 18/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 18-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2019-06-13
Number 17/2019
Name Raport bieżący 17/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 17-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-06-11
Number 16/2019
Name Raport bieżący 16/2019 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 16-2019 Wybór oferty
Date 2019-05-09
Number 15/2019
Name Raport bieżący 15/2019 Zawarcie umowy na realizację inwestycji
Files ESPI RB 15-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2019-05-09
Number 14/2019
Name Raport bieżący 14/2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2019 roku
Files ESPI RB 14-2019 Szacunkowe dane za I kwartał 2019 r Szacunkowe dane 1Q 2019
Date 2019-05-06
Number 13/2019
Name Raport bieżący 13/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 13-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-04-25
Number 12/2019
Name Raport bieżący 12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 12 - 2019 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
Date 2019-04-24
Number 11/2019
Name Raport bieżący 11/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 11-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-04-17
Number 07/2019/KOR
Name Raport bieżący 7/2019/KOR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files ESPI RB 7-2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_KOREKTA Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.04.2019 Projekty uchwal na ZWZ 25.04.2019
Date 2019-04-16
Number 10/2019
Name Raport bieżący 10/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 10-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-04-03
Number 9/2019
Name Raport bieżący 9/2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 9-2019 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2019-04-01
Number 8/2019
Name Raport bieżący 8/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 8-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-03-29
Number 7/2019
Name Raport bieżący 7/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files ESPI RB 7-2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.04.2019 Projekty uchwal na ZWZ 25.04.2019
Date 2019-03-28
Number 6/2019
Name Raport bieżący nr 06/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 6-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-03-27
Number 5/2019
Name Raport bieżący nr 05/2019 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 5-2019 Wybór oferty
Date 2019-03-15
Number 4/2019
Name Raport bieżący nr 04/2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok
Files Tamex Załącznik - Szacunkowe dane na 31.12.2018 ESPI RB 4-2019 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok
Date 2019-03-15
Number 3/2019
Name Raport bieżący nr 03/2019 Uprawomocnienie się wyroku
Files ESPI RB 3-2019 Uprawomocnienie się wyroku
Date 2019-02-25
Number 02/2019
Name Raport bieżący nr 02/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 2-2019 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2019-01-28
Number 01/2019
Name Raport bieżący nr 01/2019 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 1-2019 Zawarcie aneksu do umowy

2018

Date 2018-11-07
Number 30/2018
Name Raport bieżący nr 30/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 30 2018 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2018-11-07
Number 29/2018/K
Name Raport bieżący nr 29/2018/K Korekta raportu nr 29/2018
Files ESPI RB 29 2018 Szacunkowe dane za III kwartał KOREKTA Tamex Załącznik - Szacunkowe dane 3Q 2018
Date 2018-11-07
Number 29/2018
Name Raport bieżący nr 29/2018 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2018 roku
Files ESPI RB 29 2018 Szacunkowe dane za III kwartał 2018
Date 2018-10-31
Number 28/2018
Name Raport bieżący nr 28/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 28-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2018-10-24
Number 27/2018
Name Raport bieżący nr 27/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 27-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2018-10-15
Number 26/2018
Name Raport bieżący nr 26/2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 26 - 2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2018-08-29
Number 25/2018
Name Raport bieżący nr 25/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 25-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2018-08-24
Number 24/2018
Name Raport bieżący nr 24/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 24-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2018-08-10
Number 23/2018
Name Raport bieżący nr 23/2018 Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Files ESPI RB 23 - 2018 Zmiana statusu umowy
Date 2018-08-07
Number 22/2018
Name Raport bieżący nr 22/2018 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2018 roku
Files ESPI RB 22 -2018 Szacunkowe dane za II kwartał 2018 Tamex Załącznik - Szacunkowe dane 2Q 2018
Date 2018-07-25
Number 21/2018
Name Raport bieżący nr 21/2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 21 - 2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2018-06-28
Number 20/2018
Name Raport bieżący nr 20/2018 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A
Files ESPI RB 20 - 2018 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2018-06-22
Number 19/2018
Name Raport bieżący nr 19/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 19-2018 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
Date 2018-06-20
Number 18/2018
Name Raport bieżący nr 18/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 18-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2018-06-19
Number 17/2018
Name Raport bieżący nr 17/2018 Zawarcie umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 17 - 2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2018-06-14
Number 16/2018
Name Raport bieżący nr 16/2018 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 16 - 2018 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2018-06-04
Number 15/2018
Name Raport bieżący nr 15/2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 15 - 2018 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2018-05-30
Number 14/2018
Name Raport bieżący nr 14/2018 Zawarcie aneksu i umowy na roboty dodatkowe
Files ESPI RB 14 -2018 Zawarcie aneksu i umowy na roboty dodatkowe
Date 2018-05-25
Number 13/2018
Name Raport bieżący nr 13/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files ESPI RB 13 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 06 18 Projekty uchwał na ZWZ 22 06 18
Date 2018-05-21
Number 12/2018
Name Raport bieżący nr 12/2018 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files ESPI RB 12-2018 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2018-05-14
Number 11/2018
Name Raport bieżący nr 11/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 11-2018 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2018-05-10
Number 10/2018
Name Raport bieżący nr 10/2018 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2018 roku
Files ESPI RB 10 -2018 Szacunkowe dane za I kwartał 2018 Tamex Załącznik - Szacunkowe dane 1Q 2018
Date 2018-04-19
Number 9/2018
Name Raport bieżący nr 9/2018 Zawarcie dwóch aneksów do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 9-2018 Zawarcie aneksów do umowy
Date 2018-04-10
Number 8/2018
Name Raport bieżący nr 8/2018 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 8-2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Załącznik do ESPI 8-2018 inf.od akcjonariusza
Date 2018-04-04
Number 7/2018
Name Raport bieżący nr 7/2018 Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania
Files ESPI RB 7 -2018 znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania
Date 2018-04-04
Number 6/2018
Name Raport bieżący nr 6/2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
Files ESPI RB 6 -2018 Zawiadomienie art. 19 MAR K.Sobecki-powiadomienie o transakcji art.19, ust.1 MAR
Date 2018-03-16
Number 5/2018
Name Raport bieżący nr 5/2018 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files ESPI RB 5 -2018 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Date 2018-03-07
Number 4/2018
Name Raport bieżący nr 4/2018 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files ESPI RB 4/2018 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2018-02-15
Number 3/2018
Name Raport bieżący nr 3/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 3/2018 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Date 2018-02-13
Number 2/2018
Name Raport bieżący nr 2/2018- Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku
Files ESPI RB 2/2018 Szacunkowe dane za IV kwartał 2018 r. Załącznik- Szacunkowe dane za IV kwartał 2018 r.
Date 2018-01-17
Number 1/2018
Name ESPI RB 1/2018 Zawarcie aneksu do istotnej umowy na wykonanie robót dodatkowych
Files ESPI RB 1/2018 Zawarcie aneksu na wykonanie robót dodatkowych

2017

Date 2017-12-14
Number 47/2017
Name Raport bieżący nr 47/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 47/2017 Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Date 2017-12-14
Number 46/2017
Name Raport bieżący nr 46/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Files ESPI RB 46/2017 Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Date 2017-12-05
Number 45/2017
Name Raport bieżący nr 45/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 45/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2017-12-05
Number 44/2017
Name Raport bieżący nr 44/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 44/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-11-14
Number 43/2017
Name Raport bieżący nr 43/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 43/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-11-07
Number 42/2017
Name Raport bieżący nr 42/2017 - Szacunkowe dane za III kwartał 2017 r.
Files ESPI RB 42/2017 Szacunkowe dane za III kwartał 2017 r. Załącznik- Szacunkowe dane za III kwartał 2017 r.
Date 2017-10-25
Number 41/2017
Name Raport bieżący nr 41/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files ESPI RB 41/2017 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2017-10-24
Number 40/2017
Name Raport bieżący nr 40/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 40/2017 Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Date 2017-10-19
Number 39/2017
Name Raport bieżący nr 39/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Files ESPI RB 39/2017 Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Date 2017-10-18
Number 38/2017
Name Raport bieżący nr 38/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 38/2017 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Date 2017-10-17
Number 37/2017
Name Raport bieżący nr 37/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 37/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2017-10-06
Number 36/2017
Name Raport bieżący nr 36/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 36/2017 Zawarcie aneksu terminowego do znaczącej umowy
Date 2017-10-04
Number 35/2017
Name Raport bieżący nr 35/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 35/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-09-07
Number 34/2017
Name Raport bieżący nr 34/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 34/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-08-18
Number 33/2017
Name Raport bieżący nr 33/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 33/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy na roboty budowlane
Date 2017-08-04
Number 32/2017
Name Raport bieżący nr 32/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 32/2017 Zawarcie aneksu terminowego do umowy na roboty budowlane
Date 2017-08-03
Number 31/2017
Name Raport bieżący nr 31/2017 - Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku
Files ESPI RB 31/2017 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku Załącznik- szacunkowe dane za II kwartał 2017
Date 2017-08-03
Number 30/2017
Name Raport bieżący nr 30/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 30/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-07-31
Number 29/2017
Name Raport bieżący nr 29/2017 - Zawarcie umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 29/2017 Zawarcie umowy na roboty budowalne
Date 2017-07-20
Number 28/2017
Name Raport bieżący nr 28/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 28/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2017-07-11
Number 27/2017
Name Raport bieżący nr 27/2017 - Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Files ESPI RB 27/2017 Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Date 2017-07-05
Number 26/2017
Name Raport bieżący 26/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 26/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-06-30
Number 25/2017
Name Raport bieżący nr 25/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 25/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-06-29
Number 24/2017
Name Raport bieżący nr 24/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 24/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2017-06-13
Number 23/2017
Name Raport bieżący nr 23/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu
Files ESPI RB 23-2017 Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu
Date 2017-06-06
Number 22/2017
Name Raport bieżący nr 22/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu
Files ESPI RB 22/2017 Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu
Date 2017-06-01
Number 21/2017
Name Raport bieżący nr 21/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files ESPI RB 21-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na ZWZ
Date 2017-05-23
Number 20/2017
Name Raport bieżący nr 20/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 20/2017 Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Date 2017-05-16
Number 19/2017
Name Raport bieżący nr 19/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 19/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-05-16
Number 18/2017
Name Raport bieżący nr 18/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 18/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2017-05-16
Number 17/2017
Name Raport bieżący nr 17/2017 - Zawarcie aneksów do istotnej umowy
Files ESPI RB 17/2017 Zawarcie aneksów do istotnej umowy
Date 2017-05-09
Number 16/2017
Name Raport bieżący nr 16/2017 -Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku
Files ESPI RB 16/2017 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku Załącznik do ESPI RB 16/2017
Date 2017-04-28
Number 15/2017/K
Name Raport bieżący nr 15/2017 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu-KOREKTA
Files ESPI RB 15/2017 Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu-KOREKTA
Date 2017-04-26
Number 15/2017
Name Raport bieżący nr 15/2017 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu
Files ESPI RB 15/2017 Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu
Date 2017-04-25
Number 14/2017
Name Raport bieżący nr 14/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Files ESPI RB 14/2017 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Date 2017-04-19
Number 13/2017
Name Raport bieżący nr 13/2017 - Zawarcie umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 13/2017 Zawarcie umowy na roboty budowalne
Date 2017-04-03
Number 12/2017
Name Raport bieżący nr 12/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 12/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-03-16
Number 11/2017
Name Raport bieżący nr 11/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 11/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-03-13
Number 10/2017
Name Raport bieżący nr 10/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 10/2017 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2017-02-23
Number 9/2017
Name Raport bieżący nr 9/2017 - Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Files ESPI RB 9/2017 Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
Date 2017-02-13
Number 8/2017
Name Raport bieżący nr 8/2017 - Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku
Files ESPI RB 8/2017 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku Załącznik do ESPI RB 8/2017
Date 2017-02-08
Number 7/2017
Name Raport bieżący nr 7/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 7/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-01-31
Number 6/2017
Name Raport bieżący nr 6/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 6/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-01-27
Number 5/2017
Name Raport bieżący nr 5/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 5/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-01-23
Number 4/2017
Name Raport bieżący nr 4/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 4-2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-01-20
Number 3/2017
Name Raport bieżący nr 3/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 3/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2017-01-19
Number 2/2017
Name Raport bieżący nr 2/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Files ESPI RB 2/2017 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu
Date 2017-01-10
Number 1/2017
Name Raport bieżący nr 1/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 1/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

2016

Date 2016-12-29
Number 45/2016
Name Raport bieżący nr 45/2016 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu
Files ESPI RB 45/2016 Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu
Date 2016-12-15
Number 44/2016 K
Name Raport bieżący nr 44/2016 Korekta - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files ESPI RB 44/2016 Korekta - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Date 2016-12-15
Number 44/2016
Name Raport bieżący nr 44/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files ESPI RB 44/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał
Date 2016-12-13
Number 43/2016
Name Raport bieżący nr 43/2016 - Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 43/2016 Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Date 2016-12-08
Number 42/2016
Name Raport bieżący nr 42/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 42/2016 r 42/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowalne
Date 2016-11-16
Number 41/2016
Name Raport bieżący nr 41/2016 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 41/2016 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2016-11-15
Number 40/2016
Name Raport bieżący nr 40/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy
Files ESPI RB nr 40/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy
Date 2016-11-14
Number 39/2016
Name Raport bieżący nr 39/2016 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 39/2016 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2016-11-14
Number 38/2016
Name Raport bieżący nr 38/2016 - Zawarcie aneksu do umowy budowlanej
Files ESPI RB - 38/2016 - Zawarcie aneksu do umowy budowlanej
Date 2016-11-10
Number 37/2016
Name Raport bieżący nr 37/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 37/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowalne
Date 2016-11-07
Number 36/2016
Name Raport bieżący nr 36/2016 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 34/2016 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2016-11-07
Number 35/2016
Name Raport bieżący nr 35/2016 - Szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2016 roku
Files ESPI RB 35/2016 Szacunkowe dane za III kwartał 2016 r. Zalącznik do ESPI 35/2016
Date 2016-11-04
Number 34/2016
Name Raport bieżący nr 34/2016 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 34/2016 Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Date 2016-11-03
Number 33/2016
Name Raport bieżący nr 33/2016 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy
Files ESPI RB 33/2016 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy.
Date 2016-10-26
Number 32/2016
Name Raport bieżący nr 32/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy
Files ESPI RB 32/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy
Date 2016-10-19
Number 31/2016
Name Raport bieżący nr 31/2016 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 31-2016 Zawarcie aneksu do umowy
Date 2016-10-12
Number 30/2016
Name Raport bieżący nr 30/2016 - Zawarcie aneksu oraz umów na roboty dodatkowe do istotnej umowy
Files ESPI RB 30/2016 Zawarcie aneksu oraz umów na roboty dodatkowe do istotnej umowy
Date 2016-10-11
Number 29/2016
Name Raport bieżący nr 29/2016 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta - R.Syska
Files ESPI RB 29-2016 Zawiadomienie art. 19 MAR - R.Syska Załącznik nr 1 do ESPI RB 29/2016 Załącznik nr 2 do ESPI RB 29/2016
Date 2016-10-11
Number 28/2016
Name Raport bieżący nr 28/2016 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta- Ł. Hejak
Files ESPI RB 28-2016 Zawiadomienie art. 19 MAR- Ł.Hejak Załącznik nr 1 do ESPI RB 28/2016 Załącznik nr 2 do ESPI RB 28/2016
Date 2016-10-11
Number 27/2016
Name Raport bieżący nr 27/2016 -Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 27/2016 Zmniejszenie stanu posiadania
Date 2016-10-10
Number 26/2016
Name Raport bieżący nr 26/2016 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
Files ESPI RB 26/2016 Zawiadomienie art. 19 ust.3 MAR_skoryg. Załącznik do raportu ESPI RB 26/2016
Date 2016-10-10
Number 25/2016
Name Raport bieżący nr 25/2016 - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 25/2016 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Date 2016-10-10
Number 24/2016
Name Raport bieżący nr 24/2016 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
Files ESPI RB 24/2016 Zawiadomienie art. 19 ust.3 MAR Załącznik do Raportu ESPI RB 24/2016
Date 2016-10-05
Number 23/2016
Name Raport bieżący nr 23/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 23/2016 Zawarcie aneksu do istotnej umowyej-umowy.pdf
Date 2016-09-29
Number 22/2016
Name Raport bieżący nr 22/2016 - Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu
Files ESPI RB 22/2016 Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktudodatkowe.pdf
Date 2016-09-28
Number 21/2016
Name Raport bieżący nr 21/2016 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Files ESPI RB 21/2016 Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne
Date 2016-09-22
Number 20/2016
Name Raport bieżący nr 20/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 20-2016 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2016-09-16
Number 19/2016
Name Raport bieżący 19/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy
Files ESPI RB 19-2016 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2016-09-12
Number 18/2016
Name Raport Bieżący nr 18/2016 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files ESPI RB 18-2016 Wybór oferty
Date 2016-08-19
Number 17/2016
Name Raport bieżący nr 17/2016 - Korekta raportu nr 16/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 17/2016 - Korekta raportu nr 16/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowlane-zawarcie-umowy-korekta.pdf
Date 2016-08-19
Number 16/2016
Name Raport bieżący nr 16/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowlane
Files ESPI RB 16-2016 Zawarcie umowy na roboty budowlane
Date 2016-08-19
Number 15/2016
Name Raport bieżący nr 15/2016 - zawarcie aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 15-2016 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2016-08-17
Number 14/2016
Name Raport bieżący nr 14/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 14-2016 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2016-08-09
Number 13/2016
Name Raport bieżący nr 13/2016 - Wybór oferty Tamex
Files ESPI RB 13-2016 Wybór oferty Tamex
Date 2016-08-08
Number 12/2016
Name Raport bieżący nr 12/2016 - Szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał i I półrocze 2016 roku
Files ESPI RB 12-2016 Szacunkowe dane za II kwartał 2016 Załącznik do raportu 12-2016
Date 2016-07-29
Number 11/2016
Name Raport bieżący nr 11/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy
Files ESPI RB 11-2016 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Date 2016-07-28
Files