Raporty EBI Okresowe

2019

Date 2019-11-14
Number 11/2019
Name Raport okresowy 11/2019 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2019 roku
Files EBI RO 11 - 2019 Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku TOS S.A_ Tamex O.S.S.A. Raport III kwartał 2019
Date 2019-08-14
Number 10/2019
Name Raport okresowy 10/2019 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2019 roku
Files EBI RO 10 - 2019 Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku TOS S.A_ Tamex O.S.S.A. Raport II kwartał 2019
Date 2019-05-13
Number 09/2019
Name Raport okresowy 09/2019 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2019 roku
Files EBI RO 9 -2019 Raport okresowy za I kwartał 2019 roku Tamex O.S.S.A. Raport I kwartał 2019
Date 2019-03-21
Number 2/2019
Name Raport okresowy 02/2019 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok
Files EBI RO 2 -2019 Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok TAMEX sprawozdanie BR z badania SSF 2018 (ver 20.03.2019) Sprawozdanie Zarzadu Skonsolidowane 31.12.2018-podpisSHA2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018-podpisSHA2

2018

Date 2018-11-14
Number 10/2018
Name Raport okresowy 10/2018 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2018 roku
Files EBI RO 10 -2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Tamex O.S.S.A. Raport III kwartał 2018 14.11.2018
Date 2018-08-14
Number 8/2018
Name Raport okresowy 8/2018 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2018 roku
Files EBI RO 8 -2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku Tamex O.S.S.A. Raport II kwartał 2018_14.08.2018
Date 2018-05-25
Number 5/2018
Name Raport roczny 5/2018 Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2017 rok
Files Tamex- jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok Tamex-Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok Sprawozdanie Biegłego- spr. finansowe Tamex za rok 2017..
Date 2018-05-25
Number 4/2018
Name Raport roczny 4/2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2017 rok
Files Grupa Tamex- skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok Grupa Tamex-Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok Sprawozdanie Biegłego- spr. finansowe Grupa Tamex za rok 2017..
Date 2018-05-15
Number 3/2018
Name Raport okresowy 3/2018 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2018 roku
Files Tamex O.S.S.A. Raport I kwartał 2018_15.05.2018
Date 2018-02-14
Number 2/2018
Name Raport okresowy 2/2018 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku
Files EBI RO 2/2018- Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku Tamex O.S.S.A.- Raport za IV kwartał 2017 r.

2017

Date 2017-11-14
Number 12/2017
Name Raport okresowy 12/2017 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2017 roku- korekta
Files EBI RO 12/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2017 roku -korekta Tamex O.S.S.A. Raport III kwartał 2017
Date 2017-11-14
Number 11/2017
Name Raport okresowy 11/2017 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2017 roku
Files EBI RO 11/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2017 roku
Date 2017-08-11
Number 10/2017
Name Raport okresowy nr 10/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku
Files EBI RO 10/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku Tamex O.S.S.A. raport za II kw. 2017 r.
Date 2017-05-15
Number 5/2017
Name Raport okresowy nr 5/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku
Files EBI RO 5/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku Raport za I kwartał 2017 r.
Date 2017-02-14
Number 4/2017
Name Raport okresowy nr 4/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku
Files EBI RO 4/2017 Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku Raport za IV kwartał 2016 r.

2016

Date 2016-11-14
Number 37/2016
Name Raport okresowy 37/2016 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2016 roku
Files EBI RO 37- 2016 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2016 roku Raport za III kwartał 2016 r.
Date 2016-08-16
Number 32/2016
Name Raport okresowy 32/2016 - Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2016 roku
Files Raport II kwartał 2016 r. EBI RO 32/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku
Date 2016-05-16
Number 20/2016
Name Raport okresowy 20/2016 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.
Files EBI RO 20-2016 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany I kwartał 2016r
Date 2016-02-15
Number 4/2016
Name Raport okresowy 4/2016 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku.
Files Raport IV kwartał 2015 EBI RO 4-2016 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015

2015

Date 2015-11-16
Number 43/2015
Name Raport okresowy 43/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015 roku.
Files Raport III kwartał 2015r EBI RO 43-2015 raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015r
Date 2015-08-13
Number 31/2015
Name Raport okresowy 31/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015 roku.
Files Raport II kwartał 2015 EBI RO 31-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015
Date 2015-05-15
Number 20/2015
Name Raport okresowy 20/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2015 roku
Files EBI RO 20-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany Raport I kwartal 2015r
Date 2015-02-16
Number 7/2015
Name Raport okresowy 7/2015 – Korekta do raportu okresowego nr 6/2015 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku.
Files Raport IV kwartał 2014 (1) EBI RO 7-2015 Korekta do raportu okresowego nr 6-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014
Date 2015-02-16
Number 6/2015
Name Raport okresowy 6/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku.
Files Raport okresowy 6-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014

2014

Date 2014-11-14
Number 35/2014
Name Raport okresowy 35/2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014r
Files Raport III kwartał 2014r EBI RO 35-2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014r
Date 2014-08-14
Number 26/2014
Name Raport bieżący 26/2014 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014
Files EBI RO 26-2014 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014 Raport II kwartał 2014
Date 2014-05-15
Number 15/2014
Name Raport bieżący 15/2014 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
Files EBI - RO 15-2014 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2014 Załącznik - Raport I kwartał 2014
Date 2014-02-14
Number 6/2014
Name Raport okresowy 6/2014 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku.
Files Raport IV kwartał 2013 EBI RO 6-2014 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2013

2013

Date 2013-11-14
Number 42/2013
Name Raport bieżący nr 42/2013 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
Files Załącznik - Raport III kwartał 2013 EBI RO 42-2013 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2013.pdf
Date 2013-08-14
Number 34/2013
Name Raport okresowy nr 34/2013 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2013 roku.
Files Raport II kwartał 2013 EBI RO 34-2013 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2013r
Date 2013-05-15
Number 14/2013
Name Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013 r
Files EBI O RB 14 2013 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartal 2013 Raport I kwartal 2013
Date 2013-02-14
Number 4/2013
Name Raport okresowy 4/2013 -Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku.
Files Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2012r EBI-O RB 4-2013

2012

Date 2012-11-15
Number 24/2012
Name Raport okresowy 24/2012 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012 r
Files Raport III kwartal 2012 EBI O RB 24/2012
Date 2012-11-15
Number 23/2012
Name Raport bieżący 23/2012 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r
Files Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012 r EBI O RB 23/2012
Date 2012-08-29
Number 16/2012
Name Raport okresowy 16/2012 - Korekta raporu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2012 r.
Files Korekta raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2012 r. EBI O RB 16/2012
Date 2012-08-14
Number 13/2012
Name EBI O RB 13/2012
Files EBI-O-RB-13-2012 Raport-II-kwartal-2012
Date 2012-05-15
Number 05/2012
Name Raport okresowy 5-2012 (Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2012r
Files EBI O RB 5/2012r. Raport I kwartal 2012r.
Date 2012-02-14
Number 3/2012
Name Raport okresowy nr 3/2012 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2011r.
Files EBI O RB 3/2012r. Raport IV kwartal 2011r.

2011

Date 2011-11-14
Number 50/2011
Name Raport bieżący nr 50/2011 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2011r.
Files EBI O RB 50/2011r. Raport III kwartal 2011r.
Date 2011-09-20
Number 38/2011
Name Raport bieżący nr 29/2011 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011
Files EBI O RB 38/2011r. Zalacznik EBI O RB 38/2011r.
Date 2011-08-16
Number 29/2011
Name Raport bieżący nr 29/2011 - Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011
Files EBI O RB 29/2011 (Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011r)
Date 2011-05-16
Number 9/2011
Name Raport kwartalny nr 9/2011 (Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011)
Files EBI O RB 09 2011 (Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011r) Raport I kwartal 2011r.