Raporty EBI Bieżące

2020

Date 2020-01-31
Number 01/2020
Name Raport bieżący 01/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Files EBI RB 1-2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych TOS S.A_

2019

Date 2019-04-25
Number 07/2019
Name Raport bieżący 7/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 7 - 2019 Uchwały podjęte na ZWZ ZWZ - Uchwały 25.04.2019
Date 2019-04-24
Number 06/2019
Name Raport bieżący 6/2019 Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
Files EBI RB 6 - 2019 Powołanie Członków Zarządu Życiorysy zawodowe Członków Zarządu_E.Sobecka Życiorysy zawodowe Członków Zarządu_R.Burzycki
Date 2019-04-17
Number 05/2019
Name Raport bieżący 5/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -KOREKTA
Files EBI RB 5-2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_KOREKTA Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.04.2019 Projekty uchwal na ZWZ 25.04.2019
Date 2019-03-29
Number 4/2019
Name Raport bieżący 4/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files EBI RB 4-2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.04.2019 Projekty uchwal na ZWZ 25.04.2019
Date 2019-01-30
Number 01/2019
Name Raport bieżący 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Files EBI RB 1-2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych TOS S.A_

2018

Date 2018-11-06
Number 9/2018
Name Raport bieżący 9/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Files EBI RB 9 - 2018 Zawarcie umowy z biegłym..
Date 2018-06-22
Number 7/2018
Name Raport bieżący 7/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 7-2018 Uchwały podjęte na ZWZ uchwały ZWZ TAMEX OS SA 22 VI 2018
Date 2018-05-25
Number 6/2018
Name Raport bieżący 6/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files EBI RB 6 - 2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 06 18 Projekty uchwał na ZWZ 22 06 18
Date 2018-01-29
Number 1/2018
Name Raport bieżący nr 1/2018- Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
Files EBI RB 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2017

Date 2017-06-29
Number 9/2017
Name Raport bieżący nr 9/2017 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 9/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ZWZ 29-06-2017 Uchwały i wyniki głosowań
Date 2017-06-01
Number 8/2017
Name Raport bieżący nr 8/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files Projekty uchwał na ZWZ EBI RB 8-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Date 2017-01-27
Number 3/2017
Name Raport bieżący nr 3/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Files EBI RB 3/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Date 2017-01-10
Number 2/2017
Name Raport bieżący nr 2/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Files EBI RB 2/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Życiorys - P. Gałązka Życiorys - R. Sobecki
Date 2017-01-10
Number 1/2017
Name Raport bieżący nr 1/2017 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files Uchwały podjęte na NWZ 10.01.2017 EBI RB 1/2017 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

2016

Date 2016-12-15
Number 39/2016
Name Raport bieżący nr 39/2016 - korekta raportu nr 38/2016
Files Projekty uchwał EBI RB 39/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- korekta Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Date 2016-12-15
Number 38/2016
Name Raport bieżący nr 38/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files Projekty uchwał EBI RB 38/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Date 2016-11-04
Number 36/2016
Name Raport bieżący nr 36/2016 Korekta raportu bieżącego nr 35/2016
Files EBI RB 36/2016 Korekta raportu bieżącego nr 35/2016
Date 2016-11-03
Number 35/2016
Name Raport bieżący nr 35/2016 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Files EBI RB 35/2016 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Date 2016-10-11
Number 34/2016
Name Raport bieżący nr 34/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Files EBI RB nr 33/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej- R. Syska
Date 2016-10-11
Number 33/2016
Name Raport bieżący nr 33/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Files EBI RB nr 33/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej- Ł. Hejak
Date 2016-07-08
Number 31/2016
Name Raport bieżący nr 31/2016 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu.
Files EBI RB 31-2016 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2016-07-01
Number 30/2016
Name Raport bieżący nr 30/2016 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Files EBI RB 30-2016 Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą
Date 2016-06-30
Number 29/2016
Name Raport bieżący nr 29/2016 – Zawarcie Aneksu zmniejszającego oraz umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu.
Files EBI RB 29-2016 Zawarcie aneksu oraz umowy na roboty dodatkowe do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2016-06-29
Number 28/2016
Name Raport bieżący nr 28/2016 - Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 28-2016 Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2016-06-29
Number 27/2016
Name Raport bieżący nr 27/2016 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Files EBI RB 27-2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Życiorys Członka Rady Nadzorczej
Date 2016-06-29
Number 26/2016
Name Raport bieżący nr 26/2016 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 26-2016 Uchwały podjęte na ZWZ 29.06.2016.r ZWZ 29.06.2016 - Uchwały i wyniki głosowań
Date 2016-06-02
Number 25/2016
Name Raport Bieżący nr 25/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.-Korekta
Files Projekty uchwał - skorygowane EBI RB 25-2016 Zweeołanie ZWZ Tamex Obiekty Sportowe - korekta Zwołanie ZWZ - skorygowane
Date 2016-06-02
Number 24/2016
Name Raport Bieżący nr 24/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files Projekty uchwał EBI RB 24-2016 Zwołanie ZWZ Tamex Obiekty Sportowe Zwołanie ZWZ
Date 2016-05-25
Number 22/2016
Name Raport bieżący nr 22/2016- Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 22-2016 Zawarcie istotnej umowy
Date 2016-05-19
Number 21/2016
Name Raport bieżący nr 21/2016- Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 21-2016 Zawarcie istotnej umowy
Date 2016-05-12
Number 19/2016
Name Raport bieżący nr 19/2016 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 19-2016 Wybór oferty Tamex
Date 2016-05-09
Number 18/2016
Name Raport bieżący nr 18/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Files EBI RB 18-2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Date 2016-05-04
Number 17/2016
Name Raport bieżący nr 17/2016 - Zawarcie istotnej umowy przez Konsorcjum firm
Files EBI RB 17-2016 Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum firm
Date 2016-04-29
Number 16/2016
Name Raport bieżący nr 16/2016 - Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Files EBI RB 16-2016 Wypowiedzenie umowy z autoryzowanym doradcą
Date 2016-04-27
Number 15/2016
Name Raport bieżący nr 15/2016 - Wybór oferty Konsorcjum firm
Files EBI - RB 15-2016 Wybór oferty konsorcjum
Date 2016-04-21
Number 14/2016
Name Raport bieżący nr 14/2016- Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 14-2016 Zawarcie istotnej umowy
Date 2016-04-19
Number 13/2016
Name Raport bieżący nr 13/2016 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 13-2016 Wybór oferty Tamex
Date 2016-04-12
Number 12/2016
Name Raport bieżący nr 12/2016 - Zawarcie Aneksu do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 12-2016 Zawarcie aneksu do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2016-04-07
Number 11/2016
Name Raport bieżący nr 11/2016 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu
Files EBI RB 11-2016 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do realizowanego- stotnego kontraktu
Date 2016-03-31
Number 10/2016
Name Raport bieżący nr 10/2016 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 10/2016 - Wybór ofertyTamex
Date 2016-03-21
Number 9/2016
Name Raport bieżący nr 9/2016- Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 9-2016 Zawarcie istotnej umowy
Date 2016-03-11
Number 8/2016
Name Raport bieżący nr 8/2016 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 8-2016 Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2016-03-11
Number 7/2016
Name Raport bieżący nr 7/2016 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 7-2016 Wybór oferty tamex
Date 2016-02-24
Number 6/2016
Name Raport bieżący nr 6-2016 (Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu)
Files EBI RB 6-2016 Zawarcie aneksu do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2016-02-22
Number 5/2016
Name Raport bieżący nr 5/2016 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Files EBI RB 5-2016 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Date 2016-01-25
Number 3/2016
Name Raport bieżący nr 3/2016 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Files EBI RB 3-2016 Harmonogram raportów okresowych w 2016 r.
Date 2016-01-15
Number 2/2016
Name Raport bieżący nr 2/2016 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 2-2016 Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2016-01-14
Number 1/2016
Name Raport bieżący nr 1/2016 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy.
Files EBI RB 1-2016 Zawarcie aneksu terminowego do umowy

2015

Date 2015-12-21
Number 47/2015
Name Raport bieżący nr 47/2015 – Korekta do raportu 46/2015
Files EBI RB 47-2015 Korekta do raportu nr 46/2015
Date 2015-12-21
Number 46/2015
Name Raport bieżący nr 46/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 46-2015 Zawarcie istotnej umowy
Date 2015-12-16
Number 45/2015
Name Raport bieżący nr 45/2015 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 45-2015 Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego- istotnego kontraktu
Date 2015-11-16
Number 44/2015
Name Raport bieżący nr 44/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 44-2015 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Date 2015-11-16
Number 42/2015
Name Raport okresowy 42/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015 roku.
Files Raport III kwartał 2015r EBI RO 42-2015 Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015r
Date 2015-11-05
Number 41/2015
Name Raport bieżący nr 41/2015 – Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
Files EBI RB 41-2015 Wybór biegłego Rewidenta
Date 2015-10-21
Number 40/2015
Name Raport bieżący nr 40/2015 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 40-2015 Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2015-10-15
Number 39/2015
Name Raport bieżący nr 39/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy oraz umowy uzupełniającej.
Files EBI RB 39-2015 Zawarcie aneksu terminowego do umowy oraz umowy na roboty uzupełniające
Date 2015-10-09
Number 2015
Name Raport Bieżący nr 38 /2015 - Otrzymanie uzasadnienia postanowienia Sądu w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
Files EBI RB 38-2015 Otrzymanie uzasadnienia postanowienia Sądu w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
Date 2015-10-08
Number 37/2015
Name Raport bieżący nr 37/2015 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 37-2015 Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2015-09-10
Number 36/2015
Name Raport Bieżący nr 36/2015 - Prawomocne postanowienie Sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.
Files EBI RB 36-2015 Prawomocne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Date 2015-09-08
Number 35/2015
Name Raport bieżący nr 35/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 35-2015 - Zawarcie istotnej umowy
Date 2015-09-07
Number 34/2015
Name Raport bieżący nr 34/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Files EBI RB 34-2015 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Date 2015-08-27
Number 33/2015
Name Raport bieżący nr 33/2015 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 33-2015 Wybór oferty Tamex
Date 2015-08-19
Number 32/2015
Name Raport bieżący nr 32/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 32-2015 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Date 2015-07-22
Number 30/2015
Name Raport bieżący nr 30/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Files EBI RB 30-2015 Zawarcie umowy kredytowej
Date 2015-06-18
Number 29/2015
Name Raport Bieżący nr 29/2015 – korekta do raportu nr 28/2015
Files EBI RB 29-2015 korekta do raportu nr 28/2015 Treść uchwał ZWZ II część
Date 2015-06-17
Number 28/2015
Name Raport Bieżący nr 28/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki obradującym po przerwie w dniu 17 czerwca 2015 roku
Files EBI RB 28-2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Społki obradujących po przerwie w dniu 17-06-2015r Treść uchwał ZWZ II część
Date 2015-06-16
Number 27/2015
Name Raport Bieżący nr 27/2015 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję
Files EBI RB 27-2015 Powołanie członkow rady nadzorczej Życiorys - Andrzej Wyglądała Życiorys - Grzegorz Mielcarek Życiorys - Janusz Wójcik Życiorys- Łukasz Hejak Życiorys - Rafal Syska
Date 2015-06-16
Number 26/2015
Name Raport Bieżący nr 26/2015 - Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 16 czerwca 2015 roku
Files EBI RB 26-2015 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 16-06-2015r Uchwały NWZ 16-06-2015
Date 2015-06-09
Number 25/2015
Name Raport bieżący nr 25/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 25-2015 Zawarcie istotnej umowy
Date 2015-06-09
Number 24/2015
Name Raport bieżący 24/2015 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 24-2015 Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2015-05-21
Number 23/2015
Name Raport Bieżący nr 23/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 21 maja 2015 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach
Files EBI RB 23-2015 Treść uchwał oraz przerwa w obradach
Date 2015-05-21
Number 22/2015
Name Raport bieżący nr 22/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 22-2015 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Date 2015-05-20
Number 21/2015
Name Raport bieżący nr 21/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 21-2015 Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Tamex Obiekty Sportowe S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Instrukcje do głosowania Pełnomocnictwo POA od OF Pełnomocnictwo POA od OP
Date 2015-05-14
Number 19/2015
Name Raport bieżący nr 19/2015 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 19-2015 Zawarcie umowy dodatkowej
Date 2015-05-12
Number 18/2015
Name Raport bieżący nr 18/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Files EBI RB 18-2015 Zawarcie umowy kredytowej
Date 2015-05-12
Number 17/2015
Name Raport bieżący nr 17/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Files EBI RB 17-2015 Zawarcie umowy kredytowej
Date 2015-04-28
Number 16/2015
Name Raport bieżący nr 16/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 16-2015 Zawarcie istotnej umowy
Date 2015-04-23
Number 15/2015
Name Raport bieżący nr 15/2015 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 15-2015 Wybór oferty Tamex
Date 2015-04-21
Number 14/2015
Name Raport Bieżący nr 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 14-2015 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Tamex Obiekty Sportowe S.A. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Projekty uchwał Instrukcje do głosowania Pełnomocnictwo POA od OF Pełnomocnictwo POA od OP
Date 2015-04-21
Number 13/2015
Name Raport bieżący nr 13/2015 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 13-2015 Wybór oferty Tamex
Date 2015-04-21
Number 12/2015
Name Raport Bieżący nr 12/2015 - Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku Spółki. Ocena zasadności złożenia wniosku.
Files EBI RB 12-2015 Otrzymanie inf. o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Ocena zasadności złożenia wniosku
Date 2015-03-24
Number 10/2015
Name Raport bieżący nr 10/2015 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
Files EBI RB 10-2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
Date 2015-03-23
Number 9/2015
Name Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Files EBI RB 9-2015 Zawarcie umowy kredytowej.pdf
Date 2015-03-12
Number 8/2015
Name Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Files EBI RB 8-2015 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Date 2015-02-03
Number 5/2015
Name Raport bieżący nr 5/2015 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Files EBI RB 5-2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Date 2015-02-02
Number 4/2015
Name Raport bieżący nr 4/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 4-2015 Zawarcie istotnej umowy
Date 2015-01-30
Number 3/2015
Name Raport bieżący nr 3/2015 - Zmiana siedziby Spółki
Files EBI RB 3-2015 Zmiana siedziby Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Date 2015-01-26
Number 2/2015
Name Raport bieżący nr 2/2015 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 2-2015 Zawarcie istotnej umowy
Date 2015-01-22
Number 1/2015
Name Raport bieżący nr 1/2015 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 1-2015 Wybór oferty tamex

2014

Date 2014-12-23
Number 41/2014
Name Raport bieżący nr 41/2014 - Zmiany w zarządzie spółki Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 41-2014 Zmiany w zarządzie społki
Date 2014-12-23
Number 40/2014
Name Raport bieżący nr 40/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 40-2014 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Date 2014-12-18
Number 39/2014
Name Raport bieżący nr 39/2014 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 39-2014 Zawarcie dodatkowych umow do realizowanego- stotnego kontraktu
Date 2014-12-11
Number 38/2014
Name Raport bieżący nr 38/2014 – Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
Files EBI - RB 38-2014 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego społki
Date 2014-12-04
Number 37/2014
Name Raport bieżący 37/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI RB 37-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2014-11-21
Number 36/2014
Name Raport bieżący 36/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI RB 36 -2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2014-10-27
Number 34/2014
Name Raport bieżący nr 34/2014 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI RB 34-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2014-10-27
Number 33/2014
Name Raport bieżący nr 33/2014 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 33-2014 Zawarcie istotnej umowy
Date 2014-10-21
Number 32/2014
Name Raport bieżący nr 32/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 32-2014 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Date 2014-10-20
Number 31/2014
Name Raport bieżący nr 31/2014 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 31-2014 Wybór oferty Tamex
Date 2014-10-09
Number 30/2014
Name Raport bieżący 30/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI RB 30-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2014-10-01
Number 29/2014
Name Raport bieżący nr 29/2014 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 29-2014 Zawarcie istotnej umowy
Date 2014-09-17
Number 28/2014
Name Raport bieżący nr 28/2014 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Files EBI RB 28-2014 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Date 2014-08-28
Number 27/2014
Name Raport bieżący nr 27/2014 - Wybór oferty Tamex
Files EBI RB 27-2014 Wybór oferty Tamex
Date 2014-07-24
Number 25/2014
Name Raport bieżący nr 25/2014 - Zawarcie umowy kredytowej
Files EBI RB 25-2014 Zawarcie umowy kredytowej
Date 2014-07-01
Number 24/2014
Name Raport bieżący nr 24/2014 - Zawarcie Umowy na realizację istotnego kontraktu
Files EBI RB 24-2014 Zawarcie umowy na realizację istotnego kontraktu
Date 2014-06-25
Number 23/2014
Name Raport bieżący nr 23/2014 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
Files EBI RB 23-2014 (Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku) Załącznik do raportu (Treść podjętych uchwał na ZWZ)
Date 2014-06-23
Number 22/2014
Name Raport bieżący nr 22/2014 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 22-2014 Zawarcie umowy dodatkowej
Date 2014-06-17
Number 21/2014
Name Raport bieżący 21/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI RB 21-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2014-05-30
Number 20/2014
Name Raport bieżący nr 20/2014 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 20-2014 Zawarcie umowy dodatkowej
Date 2014-05-29
Number 19/2014
Name Raport bieżący 19/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 19-2014 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Zwołanie walnego zgromadzenia Projekty uchwał 2013 rok Instrukcje do głosowania Pełnomocnictwo POA od OF Pełnomocnictwo POA od OP
Date 2014-05-27
Number 17/2014
Name Raport bieżący nr 17/2014 - Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013
Files EBI RB 17-2014 Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013
Date 2014-05-21
Number 16/2014
Name Raport bieżący 16/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI RB 16-2014 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2014-05-07
Number 14/2014
Name Raport bieżacy nr 14/2014 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 14 2014 Zawarcie istotnej umowy
Date 2014-04-28
Number 13/2014
Name Raport bieżący nr 13/2014 – Wybór oferty Tamex OS
Files EBI RB 13-2014 Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Date 2014-04-24
Number 12/2014
Name Raport bieżący nr 12/2014 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu
Files EBI RB 12-2014 Zawarcie dodatkowych umow do realizowanego istotnego kontraktu
Date 2014-04-23
Number 11/2014
Name Raport bieżący nr 11/2014 - Zawarcie umowy kredytowej
Files EBI RB 11-2014 Zawarcie umowy kredytowej
Date 2014-04-17
Number 10/2014
Name Raport bieżący nr 10/2014 - Zawarcie umowy kredytowej
Files EBI RB 10-2014 Zawarcie umowy kredytowej
Date 2014-04-14
Number 9/2014
Name Raport bieżący nr 9/2014 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy oraz zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI RB 9-2014 Zawarcie aneksu do istotnej umowy oraz zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2014-02-28
Number 8/2014
Name Raport bieżący nr 8/2014 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 8-2014 Zawarcie istotnej umowy
Date 2014-02-26
Number 7/2014
Name Raport bieżący nr 7/2014 - Wybór oferty Tamex na przebudowę zaplecza rozgrzewkowo – treningowego na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego
Files EBI RB 7-2014 Wybór oferty Tamex na przebudowe zaplecza rozgrzewkowo - treningowego na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego
Date 2014-01-29
Number 5/2014
Name Raport bieżący nr 5/2014 - Zawarcie umowy kredytowej
Files EBI RB 5-2014 Zawarcie umowy kredytowej
Date 2014-01-27
Number 4/2014
Name Raport bieżący nr 4/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 4-2014 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Date 2014-01-14
Number 3/2014
Name Raport bieżący nr 3/2014 - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
Files EBI RB 3-2014 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013.
Date 2014-01-10
Number 2/2014
Name Raport bieżący nr 2/2014 - Terminy przekazania raportów okresowych w 2014 roku
Files EBI RB 2-2014 Terminy przekazywania raportow okresowych w 2014r
Date 2014-01-10
Number 1/2014
Name Raport bieżący nr 1/2014 - Zawaracie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 1-2014 Zawarcie aneksu terminowego do umowy

2013

Date 2013-12-17
Number 48/2013
Name Raport bieżący nr 48/2013 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 48-2013 Zawarcie istotnej umowy
Date 2013-12-16
Number 47/2013
Name Raport bieżący 47/2013 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI RB 47-2013 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2013-12-11
Number 46/2013
Name Raport bieżący nr 46/2013 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 46-2013 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Date 2013-12-09
Number 45/2013
Name Raport bieżący nr 45/2013 - Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Files EBI RB 45-2013 Zawarcie aneksu terminowego do umowy
Date 2013-11-28
Number 44/2013
Name Raport bieżący nr 44/2013 - Wybór oferty Tamex na przebudowę hali sportowej lekkoatletycznej w Spale
Files EBI RB 44-2013 Wybór oferty Tamex na przebudowe hali sportowej w spale
Date 2013-11-27
Number 43/2013
Name Raport bieżący 43/2013 – Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Files EBI RB 43-2013 Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy
Date 2013-10-23
Number 41/2013
Name Raport bieżący nr 41/2013 - korekta do raportu 40/2013
Files EBI - RB 41-2013 Korekta do raportu nr 40/2013 - Zawarcie umowyna roboty dodatkowe
Date 2013-10-23
Number 40/2013
Name Raport bieżący 40/2013 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI - RB 40-2013 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2013-09-10
Number 39/2013
Name Raport bieżący nr 39/2013 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Files EBI - RB 39-2013 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe
Date 2013-08-23
Number 38/2013
Name Raport bieżący nr 38/2013 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 38-2013 Zawarcie istotnej umowy
Date 2013-08-14
Number 37/2013
Name Raport bieżący nr 37/2013 - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 roku
Files EBI RB 37-2013 Powołanie czlonków RN
Date 2013-08-14
Number 36/2013
Name Raport bieżący nr 36/2013 - Rezygnacja z funkcji członków Rady Nadzorczej z chwilą odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tamex Obiekty Sportowe S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 roku
Files EBI RB 36-2013 Rezygnacje członków Rady Nadzorczej
Date 2013-08-14
Number 35/2013
Name Raport bieżący nr 35/2013 - Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 14 sierpnia 2013 roku
Files Tresść uchwał i wyniki głosowań Tamex Obiekty Sportowe S.A EBI RB 35-2013 Uchwały NWZ z dnia 14.08.2013r.
Date 2013-08-07
Number 33/2013
Name raport bieżacy nr 33/2013 - Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 33-2013 Wybór oferty Tamex na inwestycję w Wałczu
Date 2013-08-06
Number 32/2013
Name Raport bieżący nr 32/2013 - Zawarcie umowy kredytowej o kredyt odnawialny
Files EBI RB 32-2013 - Zawarcie umowy kredytowej o kredyt odnawialny
Date 2013-08-06
Number 31/2013
Name Raport bieżący nr 31/2013 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Files EBI RB 31-2013 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Date 2013-07-31
Number 30/2013
Name Raport bieżący nr 30/2013 - Zmainy w Zarządzie Spółki zależnej
Files EBI RB 30-2013 Zmiany w Zarządzie Spółki zależnej
Date 2013-07-26
Number 29/2013
Name Raport bieżący nr 29 - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Files EBI RB 29-2013 Zmiana porządku obrad NWZ Załącznik do Raportu - Pismo akcjonariusza dot. zmiany porządku obrad NWZ
Date 2013-07-18
Number 27/2013
Name Raport bieżący nr 27/2013 - Zawarcie anesku do umowy kredytowej
Files EBI RB 27-2013 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Date 2013-07-08
Number 26/2013
Name Raport bieżący nr 26/2013 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 26-2013 zawarcie istotnej umowy
Date 2013-07-05
Number 25/2013
Name Raport bieżący nr 25/2013 - Informacja odnosząca się do pytań akcjonariusza przedłożonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2013 roku.
Files EBI RB 25-2013 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na ZWZ Załącznik do raportu biezacego nr 25-2013
Date 2013-07-01
Number 24/2013
Name Raport bieżący 24/2013 – Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Files EBI RB 24-2013 Wybór oferty Tamex na inwestycję w Górowie Iławeckim
Date 2013-06-27
Number 23/2013
Name Raport bieżący nr 23/2013 - Zawarcie istotnej umowy
Files EBI RB 23-2013 Zawarcie istotnej umowy